Име ............................................................. Фамилия ...........................................
Клас ................................... № ..........................

Вариант 1

ТЕСТ
БЪЛГАРСКИ ЕЗИК – 8 клас
ЛЕКСИКАЛНИ ОСОБЕНОСТИ НА ДУМАТА В ТЕКСТА. ФРАЗЕОЛОГИЧНИ СЛОВОСЪЧЕТАНИЯ

 


В кой ред отношението между думите е отношение между родово и видово понятие (зад. 1 - 3)?

1.
      А) география - икономика 
      Б) история - учебник
      В) наука - география 
      Г) синоними – антоними

2.
      А) пунктуационен знак - тире 
      Б) буква – звук
      В) глагол - съществително име 
      Г) обява – покана

3.
      А) круша - ябълка 
      Б) плод - ябълка 
      В) градина - плод 
      Г) плод – зеленчук

4. В кой ред е изразено отношение между причина и следствие?
      A) Ремонтът може да се направи, без да се влагат много средства.
      Б) Елате, за да се забавлявате заедно с нас!
      B) Тъй като сградата се рушеше, ремонтът беше наложителен.
      Г) Ще завиете вляво и ще видите красива розова сграда.

5. В кой ред фразеологичните словосъчетания са с противоположни значения?
      А) с открито сърце - право в очите
      Б) късам от залъка си - имам широки пръсти
      В) хлътвам с двата крака - заплитам конците
      Г) на една крачка - под носа ми

6. В кой ред има фразеологично словосъчетание със значение некадърен?
      A) изпял си песента
      Б) млад и зелен
      B) както го майка родила 
      Г) вързан в ума и в ръцете

7. Какво означава фразеологичното словосъчетание мътя водата на някого?
      A) Умишлено действам във вреда на някого.
      Б) Помагам на някого да се справи с проблем.
      B) Плувам с някого в мътна вода. 
      Г) Търся някого за съвместни действия

8. В кой ред съществителното име живот е част от фразеологично словосъчетание?
      A) Думата живот означава периодът между раждането и смъртта на човека.
      Б) Харесвам живота си такъв, какъвто е; не искам да го променям.
      B) Интересно е да се изучава животът на насекомите.
      Г) Сега, след като минаха изпитите, мисля да го ударя на живот!

Кое от предложените четири фразеологични словосъчетания е синоним на всеки от дадените изрази (зад. 9 - 14)?

9. Ще те купи и продаде
      А) ще скъстя ръце
      Б) и дявола ще продаде
      В) ще ти извади очите
      Г) ще те гоня до дупка

10. Стъпвам като на тръни
      А) давам заден ход
      Б) превивам гръб
      В) стъпвам на въглени
      Г) държа под око

11. Ще му смъкна маската
      А) ще му разкрия спатиите
      Б) ще си взема белята
      В) ще изляза от строя
      Г) ще се видя в чудо

12. Ще ти протегна ръка
      А) и хоро ще играя
      Б) ще хвърля петно върху името му
      В) ще изляза от кожата си
      Г) ще ти дам едно рамо

13. Давам заден ход
      А) усилвам ход
      Б) отмятам се от думите си
      В) вървя с равен ход
      Г) давам дума

14. Плюя си на ръцете
      А) плюя си на лицето
      Б) вдигам ръце
      В) запретвам ръкави
      Г) скръствам ръце

15. Изразите „като ударен от гръм“ и „почервеня като домат“ са:
      А) описателни названия с преносен характер;
      Б) устойчиви сравнения;
      В) фразеологизми;
      Г) фразеологизирани конструкции.

16. Изразът „от стара коза яре“ означава:
      А) много опитен човек;
      Б) човек с възрастни родители;
      В) глупав човек;
      Г) човек, когото често унижават.

17. Изразите „успял да го надхитри“ и „да купи и да продаде“ са:
      А) омоними;
      Б) антоними;
      В) фразеологизми;
      Г) синоними.

18. Изразът „оставям си магарето в калта“ е уместен за:
      А) разговорна ситуация;
      Б) всяка ситуация на общуване;
      В) официално общуване;
      Г) разговорна ситуация и художествената литература.

19. В кой ред фразеологичните словосъчетания са синоними?
      А) отбира ли ти магаре от магданоз - знае Станка де има круши
      Б) на всяко гърне бъркалка - вре си носа над плет и под плет
      В) направи го на бъзе и коприва - вдигна му акциите
      Г) обира си крушите - завирам го в миша дупка

20. В кой ред фразеологичните словосъчетания са антоними?
      А) въртя опашка - трия сол на главата
      Б) след дъжд качулка - не било в тиквите, та в кратуните
      В) в гората расъл - в гори галилейски
      Г) броят ми се ребрата - дебел ми е вратът

21. В кой ред фразеологичните словосъчетания принадлежат към един стил?
      А) дълъг ми е езикът, затваряй си плювалника, нося си кръста
      Б) жребият е хвърлен, измивам си ръцете, трънен венец
      В) глас в пустиня, свобода или смърт, правя се на тапа
      Г) влязла ми е змия в кесията, горчива чаша, от Адам и Ева

22. В кой ред значенията на фразеологичните словосъчетания може да се представят чрез глаголи?
      А) бистър като боза, на куково лято, на една кълка
      Б) дремя като кон на празни ясли, водя парада, тегля чертата
      В) опря ножа до кокала, арнаутска чушка, змийско гнездо
      Г) като писано яйце, не чупя хатъра, не ям хора

23. Коя от думите се различава по своя набор от граматични признаци?
      А) беглец 
      Б) бягане 
      В) бягам 
      Г) бяг

24. В кой ред всички думи са експресивни?
      А) градина, речник, планина 
      Б) вървя, отварям, гледам 
      В) прекрасен, горестен, дивен 
      Г) равномерно,спокойно, тихо

25. В кой ред всички изрази са метафорични?
      A) дълбок вир, млад човек, топъл въздух 
      Б) дълбок поглед, млад учител, топъл вятър
      B) дълбок дол, млад дух, топъл ден
      Г) дълбок мрак, млада държава, топъл поглед

26. В кой ред думите означават родово и видово понятие?
      A) наречие, прилагателно име 
      Б) изречение, просто изречение
      B) глагол, съществително име 
      Г) наклонение, време на глагола

В кой пример има същото смислово отношение като между дадените думи? (Общо условие 3а задачи 27. и 28.)

27. земетресение : разрушения
      А) пожар : светкавица 
      Б) тактика : сражение
      В) порой : наводнение
      Г) уважение : респект

28. повест : роман
      А) епос: разказ
      Б) гарсониера : апартамент
      В) опера : ария
      Г) валс : танго

29. Коя om думите е родово понятие спрямо останалите?
      A) желязо
      Б) алуминий
      B) цинк
      Г) метал

30. Коя от думите е видово понятие спрямо останалите?
      A) алуминий 
      Б) метал 
      B) елемент от III А група 
      Г) химичен елемент

 

 


Отговори:
1-В; 2-А; 3-Б; 4-В; 5-Б; 6-Г; 7-А; 8-Г; 9-А; 10-В; 11-А; 12-Г; 13-Б; 14-В; 15-В; 16-А; 17-Г; 18-А; 19-Б; 20-А; 21-Б; 22-Б; 23-В; 24-В; 25-Г; 26-Б; 27-В; 28-Б; 29-Г; 30-А;

@bgmateriali.com

Изтеглиsave