Име ............................................................. Фамилия ...........................................
Клас ................................... № ..........................

Вариант 2

ТЕСТ
БЪЛГАРСКИ ЕЗИК – 8 клас
ЛЕКСИКАЛНИ ОСОБЕНОСТИ НА ДУМАТА В ТЕКСТА. ФРАЗЕОЛОГИЧНИ СЛОВОСЪЧЕТАНИЯ

 


В кой ред отношението между думите е отношение между родово и видово понятие (зад. 1 - 3)?

1.
      А) география - икономика 
      Б) история - учебник
      В) наука - география 
      Г) синоними – антоними

2.
      А) пунктуационен знак - тире 
      Б) буква – звук
      В) глагол - съществително име 
      Г) обява – покана

3.
      А) круша - ябълка 
      Б) плод - ябълка 
      В) градина - плод 
      Г) плод – зеленчук

4. В кой ред е изразено отношение между причина и следствие?
      A) Ремонтът може да се направи, без да се влагат много средства.
      Б) Елате, за да се забавлявате заедно с нас!
      B) Тъй като сградата се рушеше, ремонтът беше наложителен.
      Г) Ще завиете вляво и ще видите красива розова сграда.

5. В кой ред фразеологичните словосъчетания са с противоположни значения?
      А) с открито сърце - право в очите
      Б) късам от залъка си - имам широки пръсти
      В) хлътвам с двата крака - заплитам конците
      Г) на една крачка - под носа ми

6. В кой ред има фразеологично словосъчетание със значение некадърен?
      A) изпял си песента
      Б) млад и зелен
      B) както го майка родила 
      Г) вързан в ума и в ръцете

7. Какво означава фразеологичното словосъчетание мътя водата на някого?
      A) Умишлено действам във вреда на някого.
      Б) Помагам на някого да се справи с проблем.
      B) Плувам с някого в мътна вода. 
      Г) Търся някого за съвместни действия

8. В кой ред съществителното име живот е част от фразеологично словосъчетание?
      A) Думата живот означава периодът между раждането и смъртта на човека.
      Б) Харесвам живота си такъв, какъвто е; не искам да го променям.
      B) Интересно е да се изучава животът на насекомите.
      Г) Сега, след като минаха изпитите, мисля да го ударя на живот!

Кое от предложените четири фразеологични словосъчетания е синоним на всеки от дадените изрази (зад. 9 - 14)?

9. Ще те купи и продаде
      А) ще скъстя ръце
      Б) и дявола ще продаде
      В) ще ти извади очите
      Г) ще те гоня до дупка

10. Стъпвам като на тръни
      А) давам заден ход
      Б) превивам гръб
      В) стъпвам на въглени
      Г) държа под око

11. Ще му смъкна маската
      А) ще му разкрия спатиите
      Б) ще си взема белята
      В) ще изляза от строя
      Г) ще се видя в чудо

12. Ще ти протегна ръка
      А) и хоро ще играя
      Б) ще хвърля петно върху името му
      В) ще изляза от кожата си
      Г) ще ти дам едно рамо

13. Давам заден ход
      А) усилвам ход
      Б) отмятам се от думите си
      В) вървя с равен ход
      Г) давам дума

14. Плюя си на ръцете
      А) плюя си на лицето
      Б) вдигам ръце
      В) запретвам ръкави
      Г) скръствам ръце

 

 

Отговори:
1-В; 2-А; 3-Б; 4-В; 5-Б; 6-Г; 7-А; 8-Г; 9-А; 10-В; 11-А; 12-Г; 13-Б; 14-В;

@bgmateriali.com

Изтеглиsave