Словото на Христо Ботев е пронизано с дълбока трагична изповедност, а стихът ни отвежда към метафоричните пространства на едно вечно страдание, ненадмогнато от мита и народната песен, но почувствано като лична съдба от творец и поетически Аз. Бурята от негативни емоции, човешки пристрастия и депресивни психосъстояния в Ботевата поезия идва от миналото, но нейния глас творецът дочува и от апокалиптичните пространства на бъдещето. Ботевият лирически Аз събира в душата си тъмните потоци на преживяно или пророчески видяно време.

Любовта и саможертвата в Ботевата поезия имат странна диалектика на своето вътрешно противоречиво единство. Те изразяват контрастност на духа и емоционалните изживявания, но са и художествен код за дешифриране философските представи на твореца за сложния противоречив смисъл на екзистенциалните понятия - живот и смърт. Те са надбитийни, взаимно проникват едно в друго, вариативно разменят художествените си функции. Появява се усещане за "мъртвило" в реалния човешки живот и мистична радост от надмогване на тленно земното чрез абстрактната философска идея за "живот след смъртта", или както е в поетическата визия на Ботев:"живот в апокалиптичното пространство на смъртта".

Миналото и бъдещето сякаш прокобяват вечна тъга, осланила и превърнала в "люто язвена" младостта на всички живели или бъдещи поколения българи :

млад съм аз, но младост не помня...

Християнските постулати за добро са девалвирани. Надеждата е мъртва, вярата е без стойности. Тя е тъмен гняв и "злобна памят" пред осъзнатата безнадеждност на вечния робски мрак, лишил душата на българина от интимния уют на любовното чувство :

Остави таз песен любовна,

не вливай ми в сърце отрова

...

в тез гърди веч любов не грее

и не можеш я ти събуди...

Злото е навсякъде - в духа, в помислите и в сърцето. Мрачни и безнадеждни са изповедите на Ботевия лирически герой. Те чертаят пространството на вечно зло - синоним на вечна робска орис :

там, де скръб дълбока владее,

Де сичко е с рани покрито

и сърце зло в злоба обвито !

Тъмна и мрачна е песента на легендата, обвързала минало и бъдеще със страшния приказен мит за вечния робски делник на българина. Поетичният Аз се обръща към всички : любима, майка, към цял народ. Призивът му е интимен, съкровен, индивидуално насочен :

Чуй как стене гора и шума,

чуй как ечат бури вековни,

как нареждат дума по дума -

приказки за стари времена

и песни за нови теглила !

Родова мъка, национална тъга и библейско зло се сливат в гласовете на Ботевата трагична песен, която той долавя в света на отвъдното. В нея звучат предсмъртните стонове на мъченици и герои

Там, де земя гърми и тътне

от викове страшни и злобни

и предсмъртни песни надгробни...

Смъртта е "тих пристан" след страшната буря на злото, покосила човешки и националноисторически съдби. Тя се оказва митологично красива и езически одухотворена, неистово пожелана като единствено възможна среща с доброто, реално несъществуващо в света :

Там...там буря кърши клонове,

а сабля ги свива на венец;

зинали са страшни долове

и пищи в тях зърно от свинец,

и смъртта и там мила усмивка,

а хладен гроб сладка почивка !

Митологичният образ на отвъдното е одухотворен и мами с красивата "мила усмивка" на смъртта. В тази надбитийна представа за добро и зло, респективно за мъка и щастие, животът и смъртта са с разколебани екзистенциални стойности; носят ново философско съдържание.

Надмогването на вечното зло в живота чрез художествената фикция и поетичната визия проектира ореолен образ на смъртта, близък до езическите представи за прекрасното в отвъдния свят. Не е случаен възгласът на Ботевия поетичен Аз :

Ах, тез песни и таз усмивка

кой глас ще ми викне, запее ?

Условното проектиране на друг свят на добро, макар и абстрактен, изисква нов ритуал, нов обреден жест :

Кървава да вдигна напивка,

от коя и любов немее...

Пожелателната глаголна форма "да вдигна" асоциативно обвързва странната логика на метафората "кървава-напивка" с древни езически ритуали, опазени в духовната памет на поколенията. Витална сила възкресява емоционалните стойности на любовта. Тя не е традиционна и позната. Това е нова национална страст :"от коя и любов немее". Надземно и надбитийно е щастието на лирическия Аз

пък тогаз и сам ще запея

що любя и за що милея !...

Смърт в името на живота и живот заради красива жертвена смърт - това е вечният кръг на Ботевото поетическо страдание - саможертва в името на родината. Водещият лиричен глас на неговата поезия е "Свобода или смърт юнашка!". Силата е в саможертвата, в надмогване на страданието и идва от древните корени на българския дух.

В текста "До моето първо либе" на Христо Ботев човешкото е изключено от образите на сватбения ритуал, защото това е една страшна и опияняваща сватба със самата смърт. В нейния митически очертан свят кършенето на клоните е запазено за бурята, сабята свива венеца, а брачното ложе е хладният гроб. Разчитането на картината по този начин позволява да се разбере най-важната редакция спрямо първия вариант на стихотворението не като възможност да се установи по-точно коя е любимата на Христо Ботев, а като възможност да разберем какво д-р Кръстев нарича Ботева "концепция на смъртта като живот". Замяната на заглавието "До моето първо либе" не е поправка в животописа, а посочване към онази изумителна и изумена влюбеност към смъртта, в която се събират целта и краят на борбата.

Гласовете на минало и бъдеще се срещат в изповедите на Ботевото лирическо съзнание. В него е събрано трагичното неспокойствие на търсещия човешки дух, обречен на вечно страдание и тъга. Ботевата поезия в лицето на "До моето първо либе" е национално изповяданата, универсална истина за човека и света, за любовта и саможертвата, за смърт в името на живота. Борбата, битката за живота на този свят, в който пее гласът на любовта, е възможна само като отдаване, само като сватба със смъртта.

@bgmateriali.com

Изтеглиsave