1. Историко-правен анализ на медиите.
2. Конституционноправна уредба на медиите.
3. Правен статус на Българската телеграфна агенция.
4. Правна регулация на печатните медии.
5. Доставчици на медийни услуги. Българското национално радио и Българската национална телевизия - обществени доставчици на медийни услуги.
6. Търговски доставчици на медийни услуги.
7. Правото на личен живот.
8. Клеветата и обида.
9. Дискриминация, нетърпимост, насилие.
10. Добри нрави.
11. Интелектуална и индустриална собственост.
12. Предизборна кампания.
13. Търговско слово. Реклама.
14. Спонсорство. Позициониране на продукти.
15. Радио и телевизионен пазар.

@bgmateriali.com

Изтеглиsave