Структура на обективния тест

Задачи с множествен избор

Дихотомни задачи

Задачи за съпоставяне

Точкуване

Задача с множествен избор

Как да пишем добри задачи с множествен избор

Примери

Анализ на тестовите задачи. Параметри.

Тестова спецификация

Етапи при конструирането на тест

@bgmateriali.com

Изтеглиsave