1. Уточняват се характерните свойства на елемента.
2. Уточняват се характерните свойства на околната среда.
3. Определят се тези свойства на елемента и на околната среда, които се променят в някакво отношение от появата на елемента. Тези свойства могат да бъдат наречени индефициращи свойства.
4. Оценяват се възможността по индетифициращите свойства да се уточни еднозначно наличието на елемента.
5. Отговаря се на въпроса „Какви други идентифициращи свойства трябва да притежава околната среда за да се констатира лесно елемента?”.
6. Търсят се начини за осигуряване на идентификациращите свойства от т.5
7. Анализират се всички възможни решения с оглед ранжиране и избор.

@bgmateriali.com

Изтеглиsave