1. Уточняване на проблема.

2. Проблемът се представя с различни (по-конкретни или по-абстрактни), но кратки формулировки

3. Задава се въпросът „Къде сред живата природа се среща решение на подобен проблем?”.

4. Прави се проучване сред речници, енциклопедии, специализирана литература или се търсят знания на биолог с цел да се намерят известно количество отговори на поставения в т.3 въпрос. 

5. Анализира се възможността по аналогия с живия обект да се намери решение на проблема от т.1.

@bgmateriali.com

Изтеглиsave