1. Уточняване на проблема.
Често при ТО проблемът се свежда до търсене на нов външен вид или допълнителна функция, или друга реализация на някоя от функциите на изходния ТО.
2. Определяне на главна и останалите основни функции на обекта.
3. Аналогия със словесно описан ТО.
3.1. Избор по случаен или системен начин на обекти, в които е налице подобна главна или основна функции чрез задаване на въпроса „В кои други обекти е налице подобна функция-.....главна или друга основна функция?”. Съставя се списък на тези обекти.

@bgmateriali.com

Изтеглиsave