Топлинните явления са известни на хората от дълбока древност. Тяхното систематично изучаване и описание обаче, е започнало през 17-18 век. Така се е развил този дял от физиката, който сега наричаме термодинамика. При термодинамичното разглеждане на процесите ние основно изучаваме топлинните свойства на телата и предаването на топлина между тях, без да се интересуваме от строежа на телата или от причините, поради които те са по-топли или по-студени. В началото на 19 век е установено експериментално, че всички тела са изградени от голям брой малки частици, наречени молекули.Техните размери са много малки (около 10-10 m) и се намират в непрекъснато движение. Така, наред с термодинамиката, се оформил нов дял на физиката – молекулната физика. Основата на молекулната физика е молекулно-кинетичната теория за строежа на веществата.

@bgmateriali.com

Изтеглиsave