МОЯТА СРЕЩА С БАЙ ГАНЬО 
ЕСЕ ПО ЖИТЕЙСКИ ПРОБЛЕМ

 

          Разработката на есе с формулираното тук заглавие е свързана с точното разчитане на темата и значимостта на проблема за обществото и за отделната личност. Алековият герой Бай Ганьо отдавна е напуснал страниците на едноименната книга и е нарицателно име за определен тип прояви в реалния живот („бай-ганьовщина“). Какво прави този герой винаги актуален? На въпроса имате различни отговори от изучаването на откъса „Бай Ганьо у Иречека“. Всъщност вие вече сте осъществили първата си среща с Бай Ганьо и това е станало в часовете по литература. А дали това действително е първата ви среща с него? Навярно мнозина от вас по различни поводи са чували за Бай Ганьо и като житейски персонаж („Този е същински байганьо“), още преди да се запознаят с произведението на Алеко Константинов. След прочитането на книгата сте по-подготвени да разпознаете черти на популярния литературен герой у ваши познати или случайно срещнати хора в България и в чужбина.

          1. Трябва да уточним какъв човек ще припознаете като Бай Ганьо.

           • Естествено, сещате се за простащината, с други думи казано, за безкултурието, което личи в постъпките на даден човек. Но дали няма опасност да характеризирате като „безкултурно“ поведението на всекиго, който при едни и същи обстоятелства постъпва различно от вас? Понякога това може да е резултат на традиции, които вие не познавате.
          • Сигурно си мислите за Бай Ганьо и като за човек на „келепира“, готов на всичко заради собствената си изгода. Най-вероятно това е основната характеристика, по която ще разпознаете „своя“ Бай Ганьо, дори човекът, когото имате предвид, да е облечен модно и да има изискани маниери. Защото бруталната алчност и ненаситност за сметка на другите може да е добре замаскирана отвън. Но, от друга страна, много хора проявяват изключителна активност, за да успеят в живота, и ако това не пречи на останалите, поведението им едва ли е осъдително.
          • За вас Бай Ганьо може да е човек, който не се съобразява с различните условия, в които е попаднал, не се опитва да се приобщи към нова социална и културна среда, да развие у себе си качества, които до този момент не е имал възможност да придобие по причини, невинаги зависещи от самия него. Тук като че ли оправдание за „нашия герой“ не може да се намери.

          2. При подготовката за писане на есето си запишете всички срещи с хора, които са ви напомняли за Бай Ганьо. Отбележете кои качества и постъпки на всеки от тях са ви впечатлили най-силно с приликата си с литературния герой. Тези бележки впоследствие ще изградят структурата на вашите разсъждения. Погледнете още веднъж заглавието на есето – ще ви направи впечатление, че става дума за „моята среща“. Определителният член на местоимението изисква да се открои една от тези срещи, които сте си припомнили. Така вашето есе не само ще изпълни условието на задачата, но ще стане и по-целенасочено и въздействащо.

          3. Писането на есето започва с оформянето на увода, който би могъл да започне от произведението на Алеко Константинов, без обаче да продължи с анализ или характеристика на неговия литературен герой.

          4. За да оформите тезата на вашето есе, трябва да изкажете определено становище, което зависи от начина, по който във вашето съзнание присъства Бай Ганьо, а също и от жизнения ви опит и впечатленията ви за хората, които по един или друг повод сте възприели като „байганьовци“. В окончателното оформяне на тезата трябва да акцентирате върху най-интересната от тези срещи.

          5. В аргументативната част освен разсъждения, насочени към оценка на ситуацията, в която сте попаднали с „вашия“ Бай Ганьо, и на неговите характерни черти, използвайте допълващите функции на повествуването и на описването, а също и на провокациите към читателя.
          • Разкажете случката, като спазвате изискването да бъдат добре откроени началото, развитието и краят й. Същевременно акцентирайте върху онези детайли, които очаквате да предизвикат най-голям интерес. Използвайте емоционални думи и изрази (изненадващо; не можех да повярвам на очите си; чудех се къде да се скрия...), които ще доближат бъдещия читател до вашите преживявания. Категорично заявете мнението си за създалата се житейска ситуация чрез разсъждение (Няма съмнение, че това беше липса на елементарна култура; Ако съдя по погледите на хората около мен, те бяха потресени от несъобразителността на...).
          • Използвайте възможностите на описанието – в случая е важно да опишете как изглежда човекът, за когото разказвате, особено ако външният му вид в някаква степен предполага по-нататъшното му поведение. Но характерното у него може да се потърси и в контраста – например между облеклото на човека и грубите му маниери или между атмосферата в театралната или изложбената зала и шумното безцеремонно държание на вашия познат, а защо не и непознат, двойник на Бай Ганьо. В тази насока трябва да бъдат и разсъжденията ви.
          6. Заключението насочете към актуалността на проблема за съвременния Бай Ганьо. Кое в живота ни обуславя все още срещата с негови превъплъщения? Кое в поведението ни трябва да бъде водещо при контактите с такъв човек? Оформете заключението оригинално, за да не
звучи като поучение.

@bgmateriali.com

Изтеглиsave