На един сиромах му се родило дете. Щастливият баща решил да намери най-справедливия човек на света за кръстник.
Тръгнал да го търси по света.
На един кръстопът срещнал белобрад старец. След кратък разговор, разбрал, че това е Господ. Той му предложил да стане кръстник, но сиромахът му отказал, защото бил несправедлив - на едни давал много, а на други нищо. Богатите тънали в разкош без да работят, а сиромасите се трудели цял живот, но умирали от глад.
Бащата продължил по пътя си. Срещнал друг старец, който се представил за свети Петър. Сиромахът и на него отказал, защото и той бил несправедлив - едните пускал в рая, а другите не.
Тръгнал бащата пак да върви. Срещнал един момък. Той се представил за архангел Михаил, който вземал душите на хората. Сиромахът най-после открил най-справедливия човек на света, защото той не жалел никого, нито бедните, нито богатите. Еднакъв е бил към всички. И веднага му предложил да стане кръстник на детето.
Архангел Михаил отишъл в дома на сиромаха и кръстил детето му. След като оценил неговата справедливост, решил да му стори добро - да го направи богат, за да живее добре. Дал му дарбата да стане прочут лекар. Когато ходи да лекува болните ще вижда архангел Михаил. Ако той стои до краката на болния, можел да го лекува с каквото намери - вода,билки и други неща, но ако стои над главата му, значи е дошла смъртта и нищо не можело да се направи.
Сиромахът станал много известен лекар. Лекувал хората с помощта на архангел Михаил и забогатял. А като станал богат, почнал да става несправедлив.
Веднъж се разболяла царската дъщеря. Много лекари са се опитали да я лекуват, но никой не успял. Повикали прочутия лекар. Той отишъл при болната и видял архангел Михаил над главата й.  Станало му жал за нея, тя била млада и хубава. Решил да я спаси с хитрост. Наредил на слугите да обърнат момичето наобратно, краката й да дойдат на мястото на главата. Архангел Михаил се усмихнал и си тръгнал. След няколко дни царската дъщеря оздравяла. Царят възнаградил лекаря подобаващо и той станал още по-богат и известен.
Скоро след това, архангел Михаил се явил пред кумеца и го обвинил в несправедливост, защото с хитрост спасил принцесата. Нейната свещ вече била угаснала, но заради него вече гори отново. Ангелът го завел на оня свят и му показал свещите на живота. Обяснил му, че щом се роди човек се запалва една свещ, която гори до края на живота му.
Кумецът поискал да види своята свещ и свещта на детето си. Архангел Михаил му показал неговата, която вече почти догаряла, а свещта на детето му била голяма и току-що запалена. Човекът като видял своята едва мъждукаща свещ помолил ангела да вземе малко от свещта на детето му и да я настави върху неговата. Архангел Михаил много се разгневил и го върнал на земята.
Човекът непрекъснато живял в очакване и притеснение.
Веднъж се разболял. Над главата му се появил архангел Михаил. Болният се изплашил, че смъртта е дошла и казал на жена си да го обърне обратно - главата му да дойде на мястото на краката. Тя го послушала и го обърнала, но архангел Михаил също се преместил и пак застанал над главата му.
Тогава човекът се примолил на ангела да му даде още малко живот, за да се порадва на богатството си. Но архангел Михаил му припомнил, че е най-справедливият и няма да пожали никого, че свещта му вече е догоряла и трябва да вземе душата му. Болният не се възпротивил и архангел Михаил взел душата му.

@bgmateriali.com

Изтеглиsave