Любовта е вдъхновение, което извисява човека, поддържа пламъка на доброто в него. Почувствал се неземно щастлив и вътрешно озарен, той разкрива неудържимите пориви на душата си, изповядва любовта си. През 1825 а. Александър Сергеевич Пушкин - основоположник на литературните жанрове в руската литература, написва стихотворението „На А. П. Керн”. То представлява любовна изповед на поета - искрена, вдъхновена и чиста. 

Една среща, споменът за нея, последвалата забрава, дългите години на страдание, новата среща и вдъхновеното емоционално възраждане - това са стимулите на творческото вдъхновение. Истинската любов е единствена, тя не се забравя и спомените за нея вечно топлят сърцето на човека. Посвещението, което е заглавие на творбата, обвързва поетичния текст с конкретен повод и конкретна личност. Най-прекрасната жена, макар и съзряна само за миг, оставя следи в душата на лирическия герой, които няма да изчезнат. Още в самото начало на поетичната изповед се усеща емоционалната вълна, където разумът е хладен, наблюдаващ сякаш „отстрани”, но той не може да бъде „чут", защото чувствата са прекалено силни.

В първата строфа Пушкин разкрива своето удивление от „чудното видение". Макар и „мигновено", то е идеален образ на красиви, вдъхновени чувства. Именно те извикват интимния спомен за обичаната от поета жена. Тя е като „видение", внезапно озарило взора. Чувството нахлува „като пречистена красота" в душата:

Аз помня чудното видение:

пред моя взор ти прелетя

като внезапно озарение,

като пречиста красота.

Любовта нахлува в сърцето и душата. Споменът за нея е повод за ново преживяване на лично вълнение. Анна Керн - символ на идеалната красота и неомърсената любов, запалва неугасващ огън в сърцето на поета. Но след раздялата любовта е вече страдание, предизвикано от спомените. Те са едновременно болка и красота. Когато миналото, изпълнено с нещо толкова прекрасно, се отдалечава, идва тъгата, а с нея и думите на изповед:

в скръбта на порив безнадежден,

в шума на светски суети

звучеше в мен гласът ти нежен,

сънувах милите черти.

Пушкин изразява соята болна от „срещата" с прекрасните мигове на съня-спомен, възкресил „милите черти" на неговата любима. Епитетът „безнадежден" засилва усещането за неуютност в душата на поета и още по-голямо е неговото желание да зърне своето „божество".

Едно подвластно на любовта сърце не би могло да издържи на тежкото страдание, породено от една „мигновена" любов. Забравата е единствената утеха за разтърсеното от емоции сърце:

Летяха дни. Светът метежен

разпръсна чистите мечти,

забравих аз гласа ти нежен

и твоите ангелски черти.

Тъжно е „чистите мечти" да се стопят, защото любовта и красотата са сили, които пречистват душата на човека, извисяват го морално. Той чувства, че е намерил смисъла на живота, а съществуването му е пълноценно.

Пишкин не иска да се раздели с мига на щастие. Ритъмът на изповедта е плавен. „Мигновението" на любовта продължава да напомня за себе си. Усещането за време изчезва. Съзерцанието на любимата, в което потъва поетът, превръща мига във вечност, но то е всъщност „мрачно заточение":

И в мойто мрачно заточение

течаха тихо час след час -

без божество, без вдъхновение,

без сълзи, без живот, без страст.

Словосъчетанието „мрачно заточение" внася допълнителен нюанс на тъга, контрастно откроила съвършения, красив образ на любовта. Той не може да бъде забравен. Животът без любов е „сив" и „безнадежден", угнетява душата. Липсва вдъхновение и всичко загубва смисъл. Монотонен и скучен е делникът „течаха тихо час след час".

Поетът е неутешим. Загубил е „пътя” към красотата и щастието. Без вяра любовта няма копнежи и духовни пориви. Но душата е озарена от красиво видение. Желанието за живот се пробужда:

Пробуди се в духа копнение:

и пак при мен ти долетя

като внезапно озарение,

като пречиста красота!

Съдбата обаче се оказва благосклонна, а и всяка мъка и страдание биват възнаграждавани.

Дългоочакваното щастие се възцарява над горчивата мъка. „Мимолетното видение" се завръща със същия блясък на неземна красота. Акцентът е поставен върху емоционалния заряд на спомена - среща. Като „внезапно озарение" е мигът на припомнено щастие. Това е поетичното настроение, което сменя емоционалната гама на интимната изповед:

Сърцето бие в упоение -

и пак щастлив усещам аз

и божество, и вдъхновение,

и сълзи, и живот, и страст.

Любовта отново разцъфва в целия си блясък и съвършенство. Нежно докосва душата, отново запалва огъня на страстта и щастието. За Пушкин срещата-спомен с мимолетното видение е прераждаща сила. Готова за нов живот е душата на поета, изпълнена отново с вяра и любов.

Емоционалната радост на обичта създава нови пориви и ново „упоение" за сърцето. За да запази човек своята истинска същност, да поддържа вярата в себе си, той винаги трябва да носи в душата си надежда, а в сърцето - пламъка на любовта, и да очаква мига на своето щастие. Той ще се появи като красиво „видение". Това е божествено красивият образ на любовта, извикал творческото вдъхновение на Пушкин стихотворението „На А. П. Керн”.

@bgmateriali.com

Изтеглиsave