Тихият пролетен дъжд
звънна над моята стряха,
с тихия пролетен дъжд
колко надежди изгряха!
Тихият пролетен дъжд
слуша земята и тръпне,
тихият пролетен дъжд
пролетни приказки шъпне.
 В тихия пролетен дъжд
сълзи, възторг и уплаха,
с тихия пролетен дъжд
колко искрици изтляха!
 
 

Светло утро, ти прокуди
всяка пара и мъгла —
пеперуди, пеперуди,
тънки сребърни крила. 
Ти безбрежна шир събуди,
звънна в моите стъкла —
пеперуди, пеперуди,
тънки сребърни крила.
 Затрептяха изумруди,
цяла мрежа светила —
пеперуди, пеперуди,
тънки сребърни крила.

 

СЪМНА в сънните градини,
всяка капчица роса
отразява ведросини,
ведросини небеса.
 Сребърни лъчи долавят
на живота песента
и смирено благославят,
благославят вечността.
 
Събуди се, дух замрежен
среди рой самолъжи,
за блена си — чист и нежен,
чист и нежен разкажи.

           

Кръгозори надвесени
                    и сплътени тъми.
                    Ръми,
                    есен е.
 
          В глухи жалби унесени,
                    ние бродим сами.
                    Ръми,
                    есен е.

 
 Николай Лилиев

@bgmateriali.com

Изтеглиsave