Никола Вапцаров 
Моторни песни


Песни за човека
* Вяра  
* Пролет в завода  
* Завод  
* Спомен  
* Романтика  
* Двубой  
* Писмо 
* Песен за човека  
Песни за родината
* Родина  
* Земя  
* Песен  
* Имам си родина  
* Хайдушка  
* Елтепска  
Песни
* Огняроинтелигентска  
* Любовна  
Песни за една страна
* Испания  
* Сън  
* Песен на другаря  
* Песен на жената  
* Писмо 
 

@bgmateriali.com

Изтеглиsave