Общественото мнение може да служи на демокрацията само при условие, че може да бъде чуто. За да стигнем до някакво заключение, първо трябва да си изясним какво е обществено мнение, какво е демокрация и как влияе на демокрацията. Общественото мнение е термин, обозначаващ съвкупното мислене на обществото по даден въпрос или проблем и е много важен фактор в демократичните общества, тъй като влияе на управлението. Разликата между тоталитарните и демократичните общества е, че в тоталитарните държави отношенията са в полза на управляващите т.е. те сами взимат решения и не се съобразяват с желанята на обществото, докато при демокрацията управляващите трябва да се съобразяват с желанията на хората. Затова все по-често мненията на хората стават много важни за политици, за да могат да си изградят стратегическа програма. Понятието демокрация в днешно време се тълкува по множество различни начини, хората я възприемат като свобода, но свобода, която им дава правото да нарушават закони, което е породено от липсата на държавна политика.

 В хода на формирането на новата демократична култура в страната ни се открои една характерна за всички съвременни демокрации тенденция - ръст на влиянието на общественото мнение върху поведението на политиците и политическите сили, независимо дали те са опозиционни или управляващи.

Джордж Галъп твърди следното „Появата на нови форми на комуникация дава на окопалите се във властта елити възможността да контролират както формирането, така и изразяването на ОМ, така че „гласът на обикновения човек отслабва и звучи плахо в шума и грохота на други гласове, говорещи от негово име. ОМ може да бъде задоволителен водач само ако можем да го чуем и, което е също толкова важно, ако самото то може да чуе себе си.”

От една страна можем напълно да се съгласим с неговото твърдение, защото в днешно време всеки един човек е запознат, че хората, които имат власт и влияние могат да контролират общественото мнение в тяхна полза. Това става чрез т.нар. манипулация, когато един обикновен гражданин има желанието да изрази своето мнение по даден въпрос, мислейки се за човек, живеещ в демократично общество, човек, който не осъзнава, че вече някой е формирал неговото мнение доста отдавна. Високопоставените ръководители, правителството и медиите непрестанно общуват помежду си. Затова можем да твърдим, че медиите играят ОГРОМНА роля при формирането на обществено мнение. Не напразно ги наричат „четвърта власт”. Пример за това можем да дадем, че ако дадена структура има формата на квадрат, но на някой това не му харесва, може много лесно чрез медиите да манипулира народа и да им внуши, че този предмет не е квадратен, а е кръгъл.

Веднъж зародило се обществено мнение, то става критерий, дори шаблон за обществени ценности, което налага как да мисли обществото.Общественото мнение в нашата демократична държава е много важно за политиците, а за да може да достигне до тях се появяват много нови технологии, които не само да следят настроенията на хората, но и да им въздействат в полза на целите на политиците. Окопалите се във властта елити разполагайки с необходимите ресурси налагат мнението си над хората с цел да ги манипулират, а от своя страна тези хора нямат нито свободно време, което да отделят за информирането относно даден проблем, нито пък имат материалните ресурси затова.

От друга страна не мога да се съглася с неговото твърдение, че с новите технологии не може да бъде чуто мнението на обикновения човек. Според мен, чрез телевизията няма как, когато съобщават във вечерните новини как дадена група хора искат да гласуват за Цецка Цачева поради незнайни причини или платена агитация, дори и човекът пред телевизора да не е съгласен, той няма как да изрази мнение и така много хора започват да си мислят, че всеки ще гласува за нея, а тези които не биха дали гласа си за нея си мълчат, с цел да не бъдат нападнати от масата, които ще гласуват за Цецка Цачева.

Не така стои въпросът с развиването на онлайн медиите и социалните мрежи. Докато в телевизионните медии не можем да осъществим обратна връзка, в онлайн пространството имаме тази опция-да изкажем мнение. В социалните мрежи лесно и достъпно можем да обменяме мнения, коментари и опит, като това по-трудно може да бъде манипулирано, защото там повече срещаш мненията на хора, които са като теб. Друг е въпросът дали те вече не са били под въздействието на манипулацията.

Моето мнение е, че ако имаме желанието да се интересуваме от нещо, да вземем участие в образуването на обществено мнение, преди всичко трябва да се информираме за този проблем. Да намерим подходящи материални ресурси, да прочетем повече за него, да размишляваме, сами да стигнем до някакви изводи, а не да ползваме вече някое чуждо мнение, а ние просто да подръжаваме на него. Всеки би трябвало да има мнение по въпроса, а ако не те интересува този въпрос, по-добре не се изказвай неподготвен по него, защото малко или много влияеш на обществото. Все пак да си човек означава да мислиш, да взимаш сам решения, да имаш собствено мнение, а много хора не го осъзнават това и следват някакви чужди виждания, без да се замислят правилни ли са те.

 

Изготвил:

Десислава Маринова

Медия икономика

@bgmateriali.com

Изтеглиsave