ОБЩОТО И РАЗЛИЧНОТО В „ТРИМАТА БРАТЯ И ЗЛАТНАТА ЯБЪЛКА“ И „ЗЛАТНОТО МОМИЧЕ“

 

          ОБЩОТО:

          И в „Златното момиче“ действието започва своя ход с настъпването на беда (момичето остава сираче и вкъщи идва мащехата, която не го обича и иска да го прогони от дома). Следващият ход е пътуването – бащата, който изпълнява ролята на отправител, завежда момичето си в гората и го оставя там. Гората е мястото, където то е подложено на различни изпитания, с които се справя отлично и е възнаградено от дарителя – знахарката, с различни дарове.

          РАЗЛИЧНОТО:

          Най-малкият брат, герой в приказката „Тримата братя и златната ябълка“, е поставен пред много изпитания, които може да преодолее само като извърши подвизи. И той ги върши – убива  ламята и змията, завръща се от долната на горната земя, връща откраднатото и т.н. Най-малкият брат успява да опази златната ябълка, която символизира благополучието на рода и родовите ценности.
          Завареното момиче, герой в приказката „Златното момиче“, също е поставено пред редица изпитания. То трябва да покаже различни умения и да прояви търпение. Момичето е ранобудно, работливо, добро и грижовно. Проявява търпение при изпълнението на задачите (чака да изстине храната, чака да заспи бабата, чака да дойде жълтата вода), което общността цени като много важно качество за всяка жена. Накрая завареното момиче става златно, като така се превръща в най-голямата ценност на рода – добрата, умна и търпелива жена.

          СМИСЪЛЪТ НА РАЗКАЗАНОТО В „ТРИМАТА БРАТЯ И ЗЛАТНАТА ЯБЪЛКА“ И В „ЗЛАТНОТО МОМИЧЕ“

          „Тримата братя и златната ябълка“ разказва за трудния път, който трябва да измине младежът при превръщането си в мъж; за изпитанията, в които трябва да се докаже като зрял, силен и отговорен пред общността.

          • Пътуването до долната земя и връщането са символ на промяната, която претърпява героят.

          Приказката „Златното момиче“ пък разказва за промените, които трябва да претърпи девойката при превръщането си в жена; за изпитанията, в които се доказва като разумна, търпелива и способна личност.

          • Реката, през която преминават двете момичета и която сменя непрекъснато водата си, също е символ на промяната. Преминаването през златната вода и превръщането на завареното момиче в златно показват, че то претърпява успешно промяната си. Превръщането на доведеното момиче в черно бележи неговия провал.

@bgmateriali.com

Изтеглиsave