ОЛИМПИЙСКИТЕ БОГОВЕ

 

          ЗА КАКВО РАКАЗВА ТЕКСТЪТ?

          Редом с първите олимпийци – трите дъщери и тримата синове на Кронос – има и други богове. Раждат се и нови – децата на Зевс. Новите богове покровителстват малки части от света на човека и важни за него дейности – домашното огнище, ковачеството, лова, войната, търговията, изкуствата. Не бива да подминаваме и онази човешка дейност, която стои в основата на по-нататъшното развитие на човешкото общество – науката. Тя също има божество покровител.
          Човекът започва да се интересува от реда на Олимп (кой над кого властва и кой на кого е подчинен), защото този ред се превръща в модел и за отношенията в самата човешка общност – за отношенията между хората. Древните гърци се интересуват и от съдбата си. Обясняват си промените в своя живот с върховната и неотменима воля на Зевс. От неговата воля зависи какво ще изпрати на хората. Дали то ще бъде от съда, в който се намират добрите дарове, или от съда със злините.

          ГЕРОИТЕ В ТЕКСТА

          В текста за подялбата на света разбрахме как неговите основни три дяла са поделени между Зевс, Посейдон и Хадес. „Колко много богове!“, би възкликнал някой и ще бъде прав. Новопоявилите се богове - децата на Зевс – стават все по-близки на хората. Те покровителстват важни за древния човек дейности. Има известна прилика между божеството и онова, което покровителства.
          Бог Хефест – покровителят на ковачеството, е куц, но със силни ръце и добро сърце. Но защо този бог е важен за древните гърци? Ковачите в древността са на особена почит. Ковачът е пазителят на огъня, а именно с огъня може да се преобразува материята – от металната руда ковачът създава метала, от който пък твори сечива, необходими на човека.
          Арес е покровителят на войната. Този бог не е обичан от своя баща, тъй като е коварен и кръвожаден. За разлика от Хефест той не изгражда, а руши и предизвиква кръвопролития.
          Деметра се радва на особена почит сред древните гърци. Наричат я „носителка на сезоните“. Изобразяват я често с житни класове в ръка или с рога на изобилието.
          Хестия е покровителка на домашното огнище. Името й означава „огнище, пещ“ и древните гърци не я изобразявали като жена. За тях Хестия била самото огнище. Колко била важна за човешката общност и рода, личи от ритуала, който гърците извършвали с новороденото дете. С него обикаляли няколко пъти огнището, като всички произнасяли името на детето и богинята. След това детето вече се смятало за пълноправен член на общността.
          Хермес е бог на търговията. Древните гръцки градове държави стават могъщи, развивайки търговска дейност помежду си. Хермес е божеството, което било най-популярно със своите изображения – херми.
          Атина, покровителката на науките, се ражда по странен за хората, но нормален за боговете начин. Не е случайно, че древните гърци назовали един от най-важните си градове с нейното име. Атина е покровителка на науката. Именно градът Атина ще се превърне в Древна Гърция в средище на науките.
          Артемида, богинята на лова, и нейният брат близнак Аполон, бог на изкуствата, са също деца на Зевс.
          Но дори могъщият Зевс се страхува от богините на съдбата мойри защото и той им е подвластен.
          Всички тези богове са особено важни за хората, тъй като се намесват пряко в човешкия живот и определя неговото поведение. Човекът ги почита и се съобразява с тях.

@bgmateriali.com

Изтеглиsave