ОМИР И НЕГОВАТА ЕПОХА


          Преходът от устните разкази за битките на мъжете, създаващи от поколение на поколение героичната автобиография на общността, към епопея, изградена като устойчив разказ за едно безвъзвратно отминало време, в което живеят образците за подражание, се свързва с Омир. Той е символът на прехода от устна към писмена литературна традиция, а приписваните на него героически епопеи „Илиада“ и „Одисея“ са първите литературни паметници. Те възникват по времето, когато гърците се обединяват в единна етническа общност на базата на родови и племенни съюзи. За да бъдат съхранени в колективната памет, поемите са записани и стават основа за образование и възпитание на младите поколения.
          Епопеите изразяват колективното благо и ценности. Те показват една идеална представа за живота като образцовото минало на прародителите и най-добрите. Слушатели на епоса са признателните потомци, които чрез тези разкази изграждат своите представи за света, както и препоръчителните образци на поведение, които трябва да следват.
          Според легендите Омир, изобразяван като сляп, защото в древността слепотата е символ на мъдрост, е живеел по крайбрежието на Мала Азия. Тоест, по-близо до Троя, отколкото до земите на Спарта и Микена. Но това са легенди. Единствените сигурни факти, които знаем, са, че през III в. пр.Хр. „Илиада“ и „Одисея“ са разделени на 24 песни – според броя на буквите в старогръцката азбука. Ние ги познаваме от късни преписи, правени във Византия през X в. сл.Хр., макар че източници от II - III в. сл.Хр., твърдят, че поемите са записани от комисия, назначена от тирана Пизистрат (втората половина на VI в. пр.Хр.).
          Двете поеми оказват съществено влияние върху цялостното културно развитие на Европа. Макар и нашето днешно възприятие да е различно от това, което са имали древните гърци, „Илиада“ и „Одисея“ ни помагат да разберем живота на тогавашните хора, техните ценности и нагласи, образа им на света, мечтите и стремежите им. По този начин двете епопеи се превръщат в първите паметници на европейската култура.
          Съдържанието на „Илиада“ отразява действителни исторически факти, доказани от откритията на Хайнрих Шлиман през 70-те години на XIX век. Тези исторически факти (съществуването на град Троя и неговото загиване) обаче са отдалечени от времето на Омир най-малко с пет века. Въпреки това двете поеми са надеждно свидетелство за описаната епоха независимо от подчертано митологичната трактовка на описаните в тях събития.
 

@bgmateriali.com

Изтеглиsave