Описание на метода и теоритични изводи:
Един от основните източници на информация за техническите материали е наблюдението на тяхната структура. В зависимост от използваното увеличение оптическите методи за изследване на металите и сплавите се разделят на макроструктурен и миркоструктурен металографски анализ.
Макроструктурен анализ
При този тип анализ наблюдението се извършва с невъоръжено око или с помощта на оптически средства (металографски лупи) с малко увеличение – 10 – 30 пъти. Той позволява да се оцени качеството на материала, да се определи характера на предшестващата обработка, да се установи наличието на макродефекти, на структурна или химическа нееднородност, както и характера на разрушаването и довелите до него причини.

@bgmateriali.com

Изтеглиsave