ОТГОВОР НА ЖИТЕЙСКИ ВЪПРОС

 

          СЪЧИНЕНИЕ ОТГОВОР НА ЖИТЕЙСКИ ВЪПРОС

          Кое е най-голямото богатство?
          Въпросът кое е най-голямото богатство, може да има много отговори. Разбира се, думата „богатство“ не бива да се разбира само като притежаване на много пари. Богатство е всяко нещо, което човек смята за ценно.
          Няма обаче нещо, което да е най-ценно за всички. Всеки има право да избира кое да бъде за него най-голямото богатство. За някои то е едно чувство, за други най-ценни са здравето или късметът. За трети богатството се измерва в скъпи предмети.
          Ето защо не можеш да кажеш на някого какво трябва да обича най-много. Това е нещо, което всеки избира сам. Това, което някой най-много цени, е за него свещено. За моята майка например сервизът от китайски порцелан с нарисуваните по него смешни шарени птици е най-ценното нещо в нашия дом. Брат ми пък трепери за компютъра си. Според него той е цяло богатство – най-бързата и най-умната машина. А голямата ми сестра е убедена, че най-важното нещо на света е любовта. Затова вечно мечтае и е много разсеяна. Оказва се, че за всеки човек най-голямото богатство е нещо различно.
          Отговорът на въпроса кое е най-голямото богатство, е различен не само за различните хора, но и в живота на един и същи човек. Доскоро най-много от всичко на света се гордеех с колекцията си от кукли Барби с всичките им дрехи, с кукленската им къща и мебелите в нея. Напоследък обаче смятам, че най-голямото богатство, особено за едно момиче, е красивият външен вид. Затова редовно се чудя какво да си облека, и тренирам за хубава фигура. А какво за мен ще е най-ценно утре? Не знам. Бъдещето ще покаже.
          В крайна сметка важното е човек да вярва, че има своето голямо богатство – независимо какво е то, защото без вяра мечтите не могат да се сбъдват.

Из интернет

          Композиция и структурни еле-менти на съчинението отговор на въпрос

          Въведение
           ■ Първа смислова част:
          Съобщава се темата, която е поставена чрез въпроса. Към темата насочва ключовата дума в заглавието.

          Същинска част
          ■ Втора смислова част:

          Формулира се отговорът на въпроса – твърдение, което се нарича теза. Тезата се изгражда от едно или от няколко твърдения – подтези.

          ■ Трета смислова част:
          Доказва се първото от твърденията в тезата. Доказателството се нарича аргумент. Аргументираме се чрез факти и разсъждения, свързани с твърдението.

          ■ Четвърта смислова част:
          Доказва се второто от твърденията в тезата. Аргументираме се чрез нови факти и разсъждения, свързани с твърдението.

          Заключение
          ■ Пета смислова част:

          Извод от направените доказателства.

          ПЛАН НА СЪЧИНЕНИЕ ОТГОВОР НА ЖИТЕЙСКИ ВЪПРОС

          Изработване на план на съчинението Кое е най-голямото богатство?

          Въведение
          Първа смислова част:
          Тема на текста: най-голямото богатство за човека: под „богатство“ не бива да се разбира само притежаването на много пари; богатство е всяко нещо, което човек смята за ценно.
          Ключови думи: богатство, пари, ценно.

          Същинска част 
          Втора смислова част:
          Теза: Няма обаче нещо, което да е най-ценно за всички. Всеки има право да избира кое да бъде за него най-голямото богатство.
          Ключови думи: най-ценно за всички; право да избира. 
          Трета смислова част:
          Първа подтеза: Не можеш да кажеш на някого какво трябва да обича най-много. Това е нещо, което всеки избира сам.
           Доказателство: примери за различните ценности на членовете на семейството.
           Ключови думи: всеки избира сам; не можеш да кажеш на някого какво трябва да обича най-много. 
           Аргументи: какво ценят майката, братът, сестрата. 
          Ключови думи: нещо, което всеки избира сам; най-много цени; моята майка – сервиза от китайски порцелан с нарисуваните по него смешни шарени птици; брат ми – компютъра, най-бързата и най-умната машина; голямата ми сестра - любовта; за всеки човек най-голямото богатство е нещо различно.
          Четвърта смислова част:
          Втора подтеза: Отговорът на въпроса кое е най-голямото богатство, е различен не само за различните хора, но и в живота на един и същи човек.
          Доказателство: примери за промяната на ценностите за авторката.
          Ключови думи: доскоро се гордеех с колекцията си от кукли Барби с всичките им дрехи, е кукленската им къща и мебелите в нея; напоследък – красивият външен вид; най-ценно утре; бъдещето ще покаже.

          Заключение 
          Пета смислова част:
          В крайна сметка важното е човек да вярва, че има своето голямо богатство – независимо какво е то, защото без вяра мечтите не могат да се сбъдват.
          Ключови думи: човек да вярва; вяра; мечтите.

          Полезно е да знаеш

          Съчинението отговор на въпрос е съчинение разсъждение, защото на въпроса можеш да отговориш, като разсъждаваш върху него (например: Кое е най-голямото богатство? Защо за всеки то е нещо различно? Защо в живота на един човек ценностите се променят? и т.н.). В живота ние непрекъснато отговаряме на въпроси или задаваме въпроси, които изискват отговор чрез:
          определено твърдение – теза;
          аргументи за тезата – размисли и факти от живота, науката, литературата и другите изкуства;
          добре подреден текст с ясен език.

          Направи предварителен план, като обмислиш всяка част на съчинението: встъплението, същинската част (тезата и доказателствата), заключението.
          За съчинението отговор на въпрос са характерни изрази, които подчертават връзките между нещата, за които говориш: защото, поради което, тъй като, ето защо, в резултат на това и др.
          Изрази като именно затова, ясно е, че, както се вижда, несъмнено, безспорно служат да се подчертаят важните мисли в съчинението ти.

@bgmateriali.com

Изтеглиsave