ПАСХА

 

          Пасха е празник, с който се отбелязва Изходът на еврейския народ от Египет. Но как започнало всичко това?
          През XVI в. пр. Хр. евреите били роби в Египет, но еврейският народ се множал, фараонът разпоредил евреите да бъдат измъчвани с тежка работа, а новородените еврейски момчета да бъдат убивани, като се оставят живи само момичетата.
          На Аврам и Йохаведа им се родил син. Детето било много красиво. Майката, от страх да не бъде убито от хората на фараона, го укривала в продължение на три месеца. Като видяла, че повече не може да пази смола, за да не пропуска вода. Йохаведа поставила детето в кошницата и детето си в тайна, изплела кошница от върбови клонки и я замазала със смола, за да не пропуска вода. Йохаведа поставила детето в кошница и я скрила в тръстиката на река Нил, като оставила сестрата на детето – Мириам – да наблюдава отдалеч кошницата, за да не се случи нещо.
          Дъщерята на фараона заедно със слугините си отишла край реката да се къпе. Докато влизала във водата, съзряла кошницата с детето. Изпратила една от слугините да я вземе. Отворили я и с учудване открили плачещото дете. Принцесата се досетила, че навярно детето е от рода на евреите, но го пощадила и решила да го осинови. Потърсили кърмачка от еврейските жени и попаднали на майката на детето.
          Йохаведа с голяма радост взела детето си. Дъщерята на фараона нарекла детето Мойсей, което означава „спасен от вода“.
          Мойсей порасъл и станал красив мъж. Въпреки че бил отгледан в дома на фараона, той не забравил, че принадлежи на еврейския народ. Веднъж се случило да защити свой сънародник от египтянин. Това било причина да избяга от Египет и да се засели в Мадиамската страна.
          Минали четирийсет години от деня, в който Мойсей напуснал Египет. Веднъж той пасял овце на планината Хорив, когато му се явил ангел, изпратен от Бог. Ангелът стоял сред къпина, която горяла в пламъци, но не изгаряла. Чрез ангела Бог наредил на Мойсей да се върне обратно в Египет и да изведе своя народ, като го спаси от робство. Мойсей се върнал и поискал от фараона да освободи евреите. Фараонът отказал.
          Тогава Бог изпратил десет беди на Египетското царство, за да принуди фараона да пусне евреите. Единствено Мойсей имал силата да се справя с всяка беда.
          (1) Бог изпратил първа беда – водата в Египет, в река Нил и във всички кладенци и локви се превърнала в кръв. Настанала страшна жажда. След молба на фараона Мойсей направил така, че водата отново възвърнала предишния си вид. (2) Но Бог изпратил нова беда - навсякъде се появили жаби. Те влизали в домовете, в храната и в леглата на египтяните. Отново Мойсей отстранил бедата. (3) Третата беда били въшките, които Бог изпратил. Те покрили цялата земя на Египет. И този път Мойсей помогнал. (4) Гневът на Бог се стоварил върху египтяните и във вид на рояци мухи. Мойсей настоявал фараонът да пусне евреите, но господарят не отстъпвал. Мойсей и този път помогнал. (5) Мухите, които Бог изпратил, били заменени от мор по животните – воловете, кравите, овцете и камилите на египтяните започнали да измират. Когато фараонът и този път отказал да пусне евреите, (6) Бог изпратил нова беда – телата на египтяните се покрили с рани. (7) След това Бог изпратил огън и град върху египетската земя и египтяните. Мойсей прострял жезъла си и градът спрял, но фараонът продължавал да не отстъпва. (8) Започнало нападение на скакалци, които унищожили реколтата, която била оцеляла от градушката. Тогава фараонът поискал Мойсей да се помоли на Бог да отмени тази беда. Мойсей се помолил и Бог изпратил силен вятър, който издухал скакалците в Червено море. Но сърцето на фараона било все така кораво и той не искал да пусне евреите. (9) Тогава Бог изпратил непрогледна тъма, която не се разсеяла три денонощия и никой от египтяните не могъл да помръдне от мястото си. Всичко отново се повторило. Тогава Бог казал на Мойсей да предаде на фараона, че ще изпрати най-страшната беда. (10) Най-страшното наказание било това, че Бог щял да вземе като жертва всички първородни деца на египтяните – от това на фараона до това на последния слуга. Закоравялото сърце на фараона и този път не отстъпило.
         Господ повелил чрез Мойсей всеки евреин да заколи агне, да отбележи с кръвта му своя дом и цяла нощ да пирува. Агнето трябвало да се изяде с безквасен хляб и горчиви треви. През нощта на земята се спуснал Ангелът на смъртта и минал през Египет, убивайки първородния син на всяко египетско семейство, включително наследника на фараона. Ангелът заобикалял домовете на евреите, които били отбелязани с кръвта на жертвените агнета. Едва тогава фараонът разрешил на Мойсей да изведе евреите от Египет.
          Оттогава евреите празнуват Деня на избавлението от робство. Бог повелил: месецът, през който станали тези събития, да бъде пръв в календара на евреите. Четиринайсет дни след него да се празнува Пасха, а на другия ден – Празникът на безквасните хлябове.
          Евреите продължили да честват празника Пасха до 70 г. сл. Хр. В столицата на еврейското царство Йерусалим, тъй като там се намирал единственият техен храм. От тази година евреите продължили да честват празника, но без храм – Пасха се превърнал в семеен празник.
          Пасха (на еврейски Песах) означава преминаване. С празника Пасха се отбелязват Изходът на еврейския народ от Египет и спасението от робство. Тъй като еврейският календар е лунен, датата на Пасха се мени, но винаги е между 26 март и 26 април. Месецът, през който евреите излезли от Египет, се нарича „авив“ или „нисан“ и съвпада с март или април. В началото „авив“ бил четвъртият месец от календара на евреите, но след Изхода той се превърнал в първи месец от годишния цикъл на евреите.

          Пасхалната трапеза

          Празничната пасхална трапеза се нарича Седер и включва точно определени храни:
          1. Безквасен хляб (маца). Квасът е символ на греха. Бог разпорежда евреите да ядат безквасен хляб, за да се очистят от греха.
          2. Горчиви билки (марор) – маруля и хрян.
          3. Сладка паста от орехи, сушени или пресни плодове (харосет). Харосетът символизира глината, от която евреите правели тухли, докато били роби в Египет.
          4. Солена вода – символизира сълзите, които еврейският народ пролял, докато бил в робство в Египет.
          5. Зелени подправки (карпас) – кервиз, сварен картоф или друг зеленчук. Яде се преди пасхалната вечеря. Целта е да се предизвика любопитство у децата, които да започнат да задават въпроси, а възрастните да разкажат историята за бягството от Египет.
          6. Печено агнешко месо (зероа) – символизира жертвоприношението, което евреите извършили в нощта преди Изхода. Зероата не се яде.
          7. Яйце – твърдо сварено яйце, което се оставя заедно с черупката. Яде се в началото на вечерята, потопено в солена вода.

@bgmateriali.com

Изтеглиsave