ПЕЙЗАЖЪТ И ПОВЕСТВОВАТЕЛЯТ В РАЗКАЗА „КОСАЧИ"


          1. Пейзаж (от френски) се нарича описание на природна картина, което изпълнява различни художествени задачи. В художествен текст чрез него се представя част от обстановката, в която протича събитието. Пейзажът съдейства за разкриване на атмосферата, в която се развива действието, и на душевното състояние на героите. Той може да съответства или да е в контраст с настроението на героите. Описанията на природни картини могат да подсказват характера на произтичащите събития и да внушават на читателя конкретни очаквания и настроения.
          2. Повествовател (разказвач) е този, който разказва в художествения текст. През неговия поглед са представени случките и героите в развитието на сюжета. Той е посредникът между автора, който създава текста, и читателя, който го възприема.
          В някои художествени текстове повествователят води разказа в трето лице. Той може да знае всичко за миналото и настоящето на героите, да коментира постъпките и чувствата им, да анализира събитията и да прави изводи. В други случаи разказвачът не се намесва пряко в повествованието - стои „скрит", не разкрива отношението си към случващото се с героите. Стреми се да бъде неутрален наблюдател и оставя читателите сами да направят своите изводи.
          Има художествени текстове, в които повествованието се води от първо лице. В този случай повествователят е един от героите. Той е пряк участник в събитията, за които разказва, и най-често изразява своята гледна към тях. Такъв е например повествователят в романа „Моето семейство и други животни" от Джералд Даръл.
          Елин Пелин е майстор на пейзажа. Думите, с които „рисува" природата, са така подбрани, че създават ярки и незабравими картини, изпълнени с наситени багри, звуци и аромати.
          Разказът започва с нощен летен пейзаж, който въвежда читателя в една тайнствена и загадъчна обстановка. Тя навява романтични чувства, съответстващи на приказката за красивата, но жестока царска дъщеря. Всеки елемент от описанието изгражда конкретна представа. Нощта не е просто лятна - тя е „чудна", „прохладна" и „свежа". Звездното небе, мътните води на Марица, тъмните брегове, върбите и ракитаците създават вълшебния декор за развитието на действието. Природата е изобразена като живо същество, което притежава човешки качества. Земята е уморена след дългия ден и се отдава на почивка, като отваря „страстните си гърди" и замира „в наслада". Тя притихва и сякаш иска да чуе приказката на Благолаж. И косачите са уморени, но слушат с наслада приказки край огъня. Сладко- думният разказвач разпалва въображението им така, как- то „бухват" игривите пламъци на огъня. В същото време и Марица разказва на нощта „невнятни приказки". Петимата косачи мечтаят, спорят, разсъждават за радостите и неволите си, а природата реагира на всяка промяна в настроенията им. Тя е съпричастна, преживява същите чувства. Когато ревността се промъква в душата на Лазо, нейде в далечината се чува „писък като жален стон на някоя поразена от куршум душа...", а след това тишината става „зловеща". В момента, в който думите на Стамо удрят Лазо в сърцето, една звезда прорязва небето „с огнена черта". След като нощта унася в „дълбоки сънища всичко наоколо", косачите заспиват. Тези примери показват, че в разказа природа и човек живеят в един и същи ритъм и са едно неразривно цяло.
          Елин Пелин е разказвач, чиито герои най-често сами разкриват характерите си в диалог или чрез действия. Повест- вователят му в разказа „Косачи" е прикрит и дискретно наблюдава отстрани. Той не се намесва пряко в действието, не коментира поведението на героите. Не си позволява да прави изводи за постъпките им или за душевните им преживявания. В много случаи неговото отношение се подразбира от чувствата, мислите и атмосферата, които поражда пейзажът. Този дискретен повествовател оставя читателите сами да преценят героите по техните думи и действия и да открият посланията на художествения текст.

@bgmateriali.com

Изтеглиsave