Единственото задълбочено изследване  на проблемите на периодизацията е на Филип Панайотов. Според неговото разбиране не може да има периодизация различна от тази на националната история. Предложената от него периодизация обхваща 4 основни епохи. Първо – това е епоха на зараждане и развитие на българската публицистика в средновековна България и през първите векове на османското владичество. Второ – българската възрожденска журналистика. Единствено и само под формата на печат. Трето – българската журналистика през епохата на капитализма. Четвърто – времето на социализма, има усилено развитие на радиото и телевизията. Пето – журналистиката на прехода.

Във възрожденската епоха проф. Панайотов предлага 4 подпериода:

  • До Кримската война. Проходство на българската журналистика.
  • След Кримската война.
  • Революционната журналистика на Каравелов,Ботев,Ръковски.
  • Печата по време на Априлското въстание и Руско-Турската война.

Епохата на Капитализма условно можем да я разделим на два периода : От Освобождението до края на първата световна война и от 1918година до 1944 година. Тази макро перодизация отговаря на политическата действителност.

Четвъртият голям период се дели на три по-малки периода, които следват общественото развитие:
Първият период е когато журналистиката е подчинена на главното управление на литературни и художествени списания. Това е висша цензура, която определя кое да се пуска и кое не. Такъв е бил периодът от 1944 до 1953 година, когато се ликвидира целият опозиционен печат. Последният опозиционен вестник се казва „Народно земеделско знаме” на Трифон Кунев. Вторият микро период е периодът на затишието на „зрелия”(държавен)  социализъм. През този период се създава една много сериозна мрежа за създаване и разпространение на печат, въпреки всичките репресии. Хубавото през този период е, че се създават много голям брой литературни списания и вестници (вест.”Литературен фронт”; сп. „Съвременник” от П.Вежинов). Последният микро период е епохата на „Перезстройката”. Тук се заражда българската опозиция на българския социализъм, които вестници и списания са полулегални.

@bgmateriali.com

Изтеглиsave