Пищови по Бизнес икономика, които могат да се използват и за обучение.

Развити теми:

Въпрос 1: Предприятието - основен икономически субект на стопанската дейност.Правни форми.

Въпрос 2: Функциониране на предприятието в пазарни условия. Обкръжаваща среда.

Въпрос 3: Капитал на предприятието (или Бизнес организация)

Въпрос 4:.Инвестиции на бизнес организацията

Въпрос 5: Дълготрайни активи - състав, структура и оценки

Въпрос 6: Дълготрайни активи - изхабяване, амортизация и използване

Въпрос 7: Краткотрайни активи на бизнес организцията

Въпрос 8: Материални техническо снабдяване (МТС)

@bgmateriali.com

Изтеглиsave