ПЛАН ЗА ЕСЕ ВЪРХУ ОСМА ГЛАВА НА РОМАНА „ДОН КИХОТ“

 

ДА СЕ БОРИШ С ВЯТЪРНИТЕ МЕЛНИЦИ – ЛУДОСТ ИЛИ МИСИЯ

 

          I. ПРЕДВАРИТЕЛНА ПОДГОТОВКА

          1. Изясняване на значението на ключовите думи и изрази в темата. Боря се (сражавам се) с вятърни мелници – мъча се да преодолея несъществуващи за другите хора препятствия, боря се с въображаеми пречки. Мисия - отговорна задача, роля; високо предназначение на отделна личност или обществена група.
          2. Прочит на осма глава. Разкриване на дълбокия символен смисъл на трагикомичния „двубой“ между рицаря и вятърните мелници. Съпоставка на контрастните гледни точки, разглеждащи поведението на Дон Кихот като лудост или като изпълнение на мисия. Изграждане на собствена позиция. Междутекстови връзки с други глави на романа, в които Дон Кихот подменя реалността с творенията на фантазията – I част – XVIII глава (историята със стадата овце), XXXV глава („битката“ с меховете с вино) и др.
          3. Междутекстови връзки с други художествени произведения – съпоставка със стихотворенията на Иван Теофилов („Дон Кихот“), Христо Фотев („Монолог на Дон Кихот“), Александър Томов („Безкрайни пътища, осеяни с илюзии“), Румен Леонидов („Цел“) и др.
          4. Подбор на подходящи философски сентенции, с които да се илюстрират разсъжденията в есето.
          5. Открояване на съвременните измерения на универсалните проблеми за вярата, истината и илюзията, лудостта и мъдростта, смисъла на живота.

          II. НАПИСВАНЕ НА ПЛАН НА ЕСЕТО

          1. Увод: Посочете различни типове житейско поведение: приспособяване към социалната система; противопоставяне на съществуващия ред. Свържете разсъжденията си с посланията на осма глава от романа „Дон Кихот“, в която е представен необичаен сблъсък. Възприемате ли „битката“ с вятърните мелници като символ на човешката съдба?

          2. Теза: Изразете в рамките на няколко изречения позицията си за същността на тази неразбрана от много хора борба. Израз на безумие ли е тя, или е възвишена мисия? Споделете лаконично мнението си дали да се бориш с вятърните мелници в живота, е безсмислено, ненужно. Обречен на неуспех ли е този двубой, или може да доведе до позитивна промяна?

          3. Аргументативна част:
          А. Първа подтеза: Разкрийте в кратко твърдение какво означава за вас борбата с вятърните мелници – лудост или благородна кауза.
          ► Първи аргумент: Изяснете задълбочено становището си, като го подкрепите с подходящи примери от художествената литература, съвременната действителност и собствения житейски опит. Срещу какви вятърни мелници се изправяме днес? Безумие ли е да виждаме в тях опасност, която ни застрашава, или е знак за мъдрост, прозорливост?
          ► Втори аргумент: В името на какво е тази борба? Дали нейната цел е да се промени закостенялата система, с която другите, „нормалните“, са се примирили? Или стремежът на хората, които са последователи на Дон Кихот, е да ни покажат драматичните последици от масовото навлизане на технологиите в нашето модерно общество?
Посочете и други примери.

          Б. Втора подтеза: Отговорете с едно изречение на въпроса дали двубоят с вятърните мелници има смисъл, или е абсурден.
          ► Първи аргумент: Какви са причините да се определя като без-смислена такава постъпка? Дали защото сме убедени, че няма нужда от нея, че опасността, видяна от донкихотовците, е само плод на болното им въображение? Или защото мислим, че нищо няма да се промени, тъй като системата е по-силна от отделната личност? Аргументирайте своята гледна точка.
          ► Втори аргумент: Имат ли шанс за успех съвременните донкихотовци? Разкрийте качествата, благодарение на които те продължават да се борят, въпреки че се сблъскват със стената на неразбирането – вяра в собствените сили, целеустременост, чувство за чест...

          4. Заключение: Обобщете своите изводи за донкихотовското, което някои хора са съхранили у себе си. Може да завършите есето си с подходяща сентенция.

          III. НАПИСВАНЕ НА ЕСЕТО ПО МОРАЛЕН ПРОБЛЕМ

          IV. РЕДАКТИРАНЕ НА ЕСЕТО
          Отстраняване на допуснатите правописни, пунктуационни, граматични и стилово-езикови грешки; правилно графично оформяне на аргументативния текст.

@bgmateriali.com

Изтеглиsave