План на урок по литература за V клас

Изготвил: Соня Димитрова

СУ „Н.Й.Вапцаров“, гр. Момчилград

Тема на урока: Зевс сваля Кронос. Борбата на боговете олимпийци срещу титаните. Борбата на Зевс срещу Тифон

Литература за 5. клас ,изд. „Просвета“

Цели на урока:

Образователни: Да се постигне по-задълбочено възприемане на съдържанието на митовете, чрез наблюдения на постъпките, поведението на героите.

Развиващи: Да се работи за развитието на самостоятелното мислене и  реч на учениците, да защитават своята теза с примери.

Възпитателни: Да се задълбочи непосредственото въздействие на мита върху личността на учениците.

Задачи на урока: Да се припомнят особеностите на старогръцката митология, да се анализират сюжетът и действията на героите.

Методи: беседа, разказ, анализ

Вид на урока: за нови знания

Ход на урока:

1) Организационна част – поздрав и проверка на отсъстващите ученици, проверка на домашната работа

2) Възстановяване на знанията от миналия час

Учител: В предишните часове сте се запознали с мита, митологията и сте разгледали някои от древногръцките митове. Нека да си припомним някои основни знания, които ще са  ни необходими за днешната тема.

Въпрос: Какво е мит и митология?

   Отговор: Мит е дума от гр. произход и означава слово, разказ. Митовете са древни текстове, които обясняват появата на всеки елемент от Космоса, природните явления и обществените порядки.

Думата митология означава сбор от митове на определена човешка общност, напр.:старогръцка митология, българска митология и т.н. Митология се нарича и науката, която изучава митовете.

Въпрос: Кой е Кронос? Кои са неговите родители?

   Отговор: Кронос е  най-малкият син на Уран-Небето и Гея-Земята.

Въпрос: Как  се е сдобил с властта си?

   Отговор: Кронос чрез хитрост свалил баща си и заграбил властта му.

Въпрос: Как Кронос постъпвал с децата си и защо?

   Отговор: Той се е страхувал, че някой ден децата му ще се вдигнат срещу него, както той е постъпил с неговия баща - Уран. Заповядвал на жена си Рея да му носи децата, които раждала, и безмилостно ги поглъщал.

Въпрос: Всичките си деца ли е погълнал Кронос?

   Отговор: Не е изял единствено сина си Зевс. Рея  не искала да загуби и последното си дете. Тя се оттеглила на о. Крит и там в дълбока пещера се е родил Зевс. Рея скрила сина си в тази пещера и на съпруга си дала да изяде един камък, повит в пелени.

3) Поставяне и мотивиране на темата

Учител: Този час ще разберем какво се е случило със спасения Зевс. Запишете си новата тема (записва се и на дъската)

 ! Любопитно за детството на Зевс е, че е отраснал в пещера, която се намира в планината Дикта на о.Крит. Благодарение на грижите на нимфите Адрастея и Идея, които го хранели с млякото на козата Амалтея, той израства смел и силен.

      * Нимфи – в древногр. митология са женски божества, покровителки на природата

Вече пораснал, Зевс започва да работи като виночерпец при баща си. Един ден той му сипал във виното билки, предизвикващи повръщане. Така Кронос повърнал всичките си погълнати деца и започнала битката между Титаните, водени от Кронос и Олимпийците, водени от Зевс.

4) Реализиране на темата

Учителят запознава учениците със съдържанието чрез разказ на текста, който е подкрепен със снимки и изображения на героите в него.

Учител: Запишете първа точка (целият план се записва и на дъската):

              1.Зевс сваля Кронос:

              а)порасналият Зевс се опълчва на баща си;

              - принуждаването на Кронос да върне децата, които е погълнал.

              2.Борбата на боговете олимпийци с титаните:

              а) титанът Океан, циклопите и хекатонхейрите помагат на Зевс;

              б) победата на боговете олимпийци - титаните са оковани и хвърлени в Тартар.

            * Тартар – преизподня ,ад, царство на мъртвите, което древните гърци и римляни си представят под земята

Въпрос: Кои са боговете олимпийци и защо се наричат така?

   Отговор: Боговете олимпиици са децата на Кронос и Рея (Хестия, Деметра, Хера, Хадес, Посейдон, Зевс). Наричат ги така, защото се укрепили на планината Олимп при борбата с титаните.

Въпрос: Кои застават на страната на боговете олимпийци?

   Отговор: На тяхна страна застават титанът Океан, циклопите, хекатонейрите.

Въпрос: Какво оръжие използва Зевс срещу титаните? Как се сдобива с него?

    Отговор: Циклопите му изковали гръмове и светкавици, които Зевс  хвърлял по титаните.

Въпрос: Какъв обрат получава борбата, когато Зевс освобoждава и извиква на помощ сторъките великани?

    Отговор: Преди да се намесят сторъките великани борбата продължавала вече десет години без победител, а след тяхната намеса боговете олимпийци надделели и победили могъщите титани.

Въпрос: Какво настъпва в света? Отговорете с цитат.

    Отговор: „На властта на титаните в света бил сложен край.”

              3.Борбата на Зевс с Тифон:

              а) разгневената Гея встъпва в брак с Тартар;

               - раждането на Тифон

              б) всяващият страх Тифон и безстрашният Зевс;

              в) победата на гръмовержеца;

              г) олимпийските богове си поделят света.

(След записването на последната подточка на учениците се раздават таблици, които да залепят в тетрадките си и се разглеждат  изображения на боговете)

Богове

(Деца на Кронос и Рея)

Бог / Богиня на …

Символи и атрибути

Хестия

Богиня на жертвения огън и на огъня на домашното огнище

Огън

Домашно огнище

Факла

Метла

Деметра

Богиня на плодородието и земеделието

Житен клас и венец от житни класове

Факел

Хера

Богиня на небето, покровителка на брака, пазителка на майките

Жезъл

Диадема

Хадес

Владетел на подземното царство

Шлем на мрака

Посейдон

Покровител на моретата и океаните

Тризъбец

Зевс

Върховен бог, който управлява небето и земята

Светкавица

Жезъл

Скиптър

Трон

       Въпрос: Защо Гея (Земята) е сърдита на Зевс?

             Отговор: Гея се разсърдила на олимпиеца Зевс за това, че той постъпил така жестоко с нейните деца - победените титани.

       Въпрос: Кой е Тифон? Как се появява на света?

             Отговор: След като Гея встъпва в брак с мрачния Тартар се ражда техният син Тифон.

        Въпрос: Как изглежда Тифон? (Опишете с опорни думи от текста.)

             Отговор: ужасно стоглаво чудовище, грамаден, със сто драконови глави

Учител: След като вече познавате древногръцките митове – защо темата за враждите, битките и победите заема такова важно място в тези разкази? Каква представа за света се изгражда по този начин?

     Отговор: От присъствието на враждите, битките и победите в тези митове става ясно, че всяко зло рано или късно се наказва и всяко добро се награждава. Ясно е показана вечната битка между доброто и злото. Напр, Кронос е бил коварен, жесток както спрямо своя баща Уран, така и спрямо своите наследници. В резултат на тези негови действия той е наказан от децата си и властта му е отнета. Зевс от своя страна е смел, справедлив и неслучайно става върховен бог. В образа на злото е Кронос, а на доброто - Зевс.

     Извод: Във вечната битка между доброто и злото, победител е доброто. (Зевс побеждава Кронос)

@bgmateriali.com

Изтеглиsave