1. Видове плъзгащи лагери.

При плъзгащите лагери опорната повърхнина на вала се плъзга по опорната повърхнина на лагера. Опорната (работната) повърхнина на вала се нарича лагерна шийка, а работната повърхнина на лагера-черупка. Равнинните повърхнини от вала се наричат пети. На фиг. 8.1. са дадени схеми на различни плъзгащи лагери. Лагерите на схеми а) и b) са радиални с възможност за поемане на малки еднопосочни (сх.а) и двупосочни (сх.b)  осеви усилия. Конусният лагер на сх.с поема както радиални така и осеви усилия. Сферичният лагер (сх.d) може да поеме усилия във всички посоки, а схемите е и f са аксиални съответно  еднопосочни и двупосочни.

2. Режими на триене.

3. Коефициент на триене при плъзгащи лагери.

4. Хидродинамични лагери.

5. Конструктивно изчисляване на плъзгащи лагери.

@bgmateriali.com

Изтеглиsave