От много години Рада живее под един покрив с Хаджи Ровоама, която я е осиновила от дете, затова я наричат Рада Госпожина. Израснала е без бащина любов и без майчина грижа. Изпращат я в метоха за послушница, за да се подготви за монахиня. Обличат я в черни дрехи. Там Рада преподава в девическото училище на децата от първи клас.

Когато денят на изпита настъпва, дворът на училището се изпълва с деца, пременени от майките си. За последен път те преговарят уроците си. Вратите се отварят и народът влиза в училището, украсено с венци и цветя.

Портретът на Кирил и Методий в стаята за изпита също е украсен с венци. Рада нарежда децата по чиновете, като им дава последни наставления. Столовете за гости се изпълват като няколко отпред се оставят за специални посетители. Изпитът започва. Главният учител Климент излиза отпред и произнася реч. Рада е напрегната и притеснена за отговорите на ученичките, тъй като от тях зависи съдбата ѝ. В този момент влизат двама закъснели посетители и сядат на свободните столове. Рада пребледнява при влизането им. Единият е чорбаджи Мичо, а другият Кириак Стефчов.

Когато Климент свършва с речта си, се обръща към Михалаки и му прави знак да започне да изпитва. Михалаки отказва, защото ще изпитва по френски. Тогава Климент се обръща към Стефчов и той приема. Дърпа стола си напред и започва да изпитва по българска история.

Задава въпрос на висок глас, който като мраз пронизва детската душа. Ученичката се смущава, не запомня въпроса, мълчи и гледа безпомощно Рада. Стефчов казва на момичето да си иде и заръчва да извикат друго. Следващото дете чува въпроса, но не го разбира и остава безмълвно. Мълчи и цялата публика. Обстановката става тягостна, очите на детето се изпълват със сълзи.

Стефчов поглежда ледено Рада и казва, че е преподавано доста небрежно. Пожелава да извикат друга ученичка. Следващото дете също не разбира въпроса и отговаря съвсем друго. Зададен е друг въпрос, но детето нищо не отговаря. Майките се страхуват децата им да бъдат изпитани.

Рада стои като стресната, срамува се да вдигне очите си, едва сдържа сълзите си. В залата става шумно, всички говорят за това невъзможно положение. Ненадейно настъпва тишина.

Бойчо Огнянов излиза пред всички и казва на Стефчов, че неговите въпроси са неясни и биха затруднили дори деца от пети клас. Огнянов се обръща към Рада и я моли той да продължи изпита. Извиква едно дете от вече изпитваните и му задава същия въпрос. Детето отговаря правилно. Извиква и другите изпитани деца, които също отговарят вярно на зададените им въпроси. Тогава Огнянов се обръща към Климент и му подава учебника.

Чорбаджи Мичо моли да бъде изпитана и неговата Събка. Бойчо Огнянов я пита кой е освободил българите от гръцко робство. Тя се обърква и започва, че от турско робство българите ще бъдат освободени, при което е прекъсната от чорбаджи Мичо. Той я подсеща да разкаже за освобождението от гръцко робство. Събка отговаря, че българите са освободени от гръцко робство от цар Асен, а от турско робство ще бъдат избавени от цар Александър от Русия. Всички поглеждат към Рада, която навежда глава.

Стефчов, недоволен, става и се обръща към всички. Казва, излизайки, че тук се говори против държавата и султана. С него тръгват още четирима.

Изпитът продължава и завършва при пълно спокойствие. Рада благодари на Огнянов за помощта.

@bgmateriali.com

Изтеглиsave