Термичният анализ е метод за изследване на металите и сплавите. Базира се на факта, че фазовите превръщания в металите настъпват в резултат на топлопромени.
В съд запълнен с чист метал подаваме равни количества топлина през равни интервали от време. Уредите за измерване на количеството топлина се наричат калориметри. Това става трудно, затова се отчита спрямо времето t. Измерването на температурата става с термодвойка, която представлява две пластини от различен метал, заварени в единия край – топъл край. Студеният край се свързва с регистриращ уред. Различните двойки имат различни характеристики.
Фаза се нарича еднородна част от системата, обградена от своя повърхнина. Различните фази имат различен строеж и свойства.

@bgmateriali.com

Изтеглиsave