Предлозите, съюзите, частиците и междуметията се наричат още несамостойни, служебни, неизменяеми думи. Те нямат своя самостоятелна служба в изречението, а свързват другите.

Съюзи

Свързват както думи, така и изречения. Биват съчинителни (в сложното съчинително изречение) и подчинителни (в сложното съставно изречение). В сложното смесено изречение има и съчинителни, и подчинителни съюзи. Препоръчваме съчинителните съюзи да бъдат научени наизуст, тъй като са много по-малко от подчинителните!

1. Съчинителни съюзи

и, а, та, па, пък, ама, ами, ала, но, обаче, камо ли, само че, така също, стига само да, както и, не само-но и, не само-а и, не че-а, не-но и, или/или, и/и, ли/нали, дали/или, ту/ту, нито/нито, я/я, било/било, хем/хем, кое/кое

2. Подчинителни съюзи (само някои от тях)

че, да, който, какъвто, чийто, когато, докато, щом, където, както, като, за да, без да, защото, понеже, затова (че), ако, колкото, при условие че, освен че, така че, само, да, макар че, въпреки че, сякаш и много други съюзи…

Предлози

Стоят пред имена. С предлог НЕ могат да се свързват два глагола, НЕ могат да се свързват две изречения. Предлозите означават: посока, притежание, произход, близост, място, време, количество, цел, наличие (нещо го има), липса (нещо го няма) и други.

Ето някои: без, в, вместо, въпреки, върху, от, до, за, зад, заради, поради, като, край, към, между, на, над, освен, из, с, със, след, според, спрямо, сред, срещу, у, чрез… и други

Частици

Внася промяна в значението на изречението или служи за образуване на нови думи или форми на думите.

Ето някои: да, не, ни, ли, ще, дано, нека, пак, ето, надали, по, най, още, еди- годе, нима, бе, де, ма, я, мари, ха(й), хайде, аха, зер, май, едва, надолу, уж (ким), чак, леле, се, си, (възвратни частици), море, ей, ехе, бре

Междуметия

-      Звукоподражателни

мюу, муу, га-га, бау, прас, ту-ту, па-па, бее, кукуригу, ме-е, му-у, бух, бам, тряс, фиу-у и други.

-      Изразяващи чувства

ах, а , ох, о, ух, у, ау, ей, ее, бре, брей, ура, браво, их, оу, ии

@bgmateriali.com

Изтеглиsave