ПРЕРАЗКАЗ НА ПРИКАЗКА

 

          ВЪЛШЕБНА ПРИКАЗКА


          ПОДРОБЕН ПРЕРАЗКАЗ НА ПРИКАЗКА

          Изработване на план на приказката „Златното момиче“

          1. Едно семейство е щастливо, но смъртта на майката променя живота му.

          2. Бащата се жени повторно, но мащехата (лошият герой) има своя дъщеря (лъжегерой), ненавижда завареничето (добрия герой) и иска да го прогони от дома.
          Ключови думи:

          за мащехата: намразила; не можела да я търпи; карала я да върши най-тежката работа; карала се;
          за бащата: обичал момичето си; не искал да се съгласява; причерняло му; дотегнал му такъв живот.

          3. Бащата оставя дъщеря си сама в гората.
          Ключови думи:

          за бащата: повел момичето към една затънтена планина; извадил питката; търкулнал я; бащата си бил отишъл;
          за момичето: хукнало след питката; дълго я гонило; викало и плакало; докато се мръкнало. 

          4. Момичето е приютено от една бабичка (герой дарител) в нейната горска къща.
          Ключови думи:

          за момичето: съгледало някаква къщурка; ,,Момиче съм, бабо!“; отишло при бабичката; станало рано; разтребило; поръсило и помело;
          за бабата: ,,Ако си момче – върви си по пътя, ако си момиче – влез при мене!“; прибрала; нагостила; имала гадинки – змии, гущери; заръчала да им попари трички и да ги нахрани.

          5. Момичето изпълнява заръките на бабата.
          Ключови думи:

          за момичето: попарило трици; нахранило гадинките; имало гердан от мъниста; вързало на всяко гадинче гердан от мъниста.

          6. Гадинките на бабичката (герои помагачи) хвалят момичето.
          Ключови думи:

          за гадинките: взели да й се хвалят: – Бабо, мене кака върза герданче!;
          за бабичката: „И баба ще върже на кака герданче!“.

           7. Бабата завежда момичето на реката (вълшебно средство) с нови заръки, които то изпълнява и за награда става златно.
          Ключови думи:

          за бабичката: ,,...да ме попощеш“; „…видиш ли водата ... червена... синя... черна... не ме събуждай, ...жълта, да ме събудиш!“; заспала; уловила го за косата; гмурнала го; „Дръж, баби, каквото можеш!“;
          за момичето: послушно; попоскало; събудило бабичката; стиснало каквото му попаднало в ръцете; видяло, че държи едно сандъче;
          за реката: придошла червена; придошла синя; придошла зелена; придошла черна вода; дотекла жълта вода.

          8. Бабичката показва на златното момиче пътя към дома му и то тръгва със сандъчето с жълтици.
          Ключови думи:

          за бабичката: повела го през гората; показала му пътя; рекла му да си иде.

 

          Хилядите вълшебни приказки по света, колкото и да са различни помежду си, си приличат:
          добрият герой винаги напуска дома си и започват неговите приключения;
          срещу него винаги се изправя лошият герой – вредителят (великан, ламя, мащеха и др.);
          добрият герой винаги се среща с герои помагачи и дарители, с чиято помощ побеждава злото;
          на добрия герой винаги му пречат или му помагат вълшебни средства (огън, вода, килимче, торбичка и др.);
          приключенията на добрия герой винаги завършват със сватба.

 

           Преразказвай, като използваш глаголни форми на -л, -ла, -ло, -ли, защото те са типични за приказките:
           Имало едно време...; имали...; живели...; не им било писано.

           Не смесвай глаголните форми на -л, -ла, -ло, -ли с други глаголни форми:
          правилно:
           Бабичката завела момичето край реката. Помолила го да я попощи. Заръчала му, ако заспи, да гледа водата. Когато дошла златната вода, момичето събудило бабичката.

           неправилно:
           Бабичката завела момичето край реката. Помолила го да я попощи. Заръча му, ако заспи, да гледа водата. Когато дойде златната вода, момичето събуди бабичката.

           Когато се преразказва писмено, пряката реч може да се превърне в непряка:
           В текста на приказката:
           Една вечер му рекла:
           – Не ща дъщеря ти вкъщи. Да я махнеш оттук! Ако ли не – аз ще се махна!

           В текста на преразказа:
           Една вечер тя му казала, че не иска заварената дъщеря в дома си. Наредила на мъжа си да я махне от къщи. Заплашила го, че ако не направи това, тя ще се махне.

           Когато устно разказваш приказка, запази пряката реч – така приказката ще бъде по-жива и интересна.

@bgmateriali.com

Изтеглиsave