ПРИЛАГАНЕ НА ГРАМАТИЧНАТА НОРМА 
ГЛАГОЛНИ ФОРМИ

 

          Да анализираме подчертаните глаголни форми в текста.

          – Чакайте, чакайте – каза Маргьорит, – струва ми се, че на тази връв е завързана тежест.
          – Да погледнем (1) – предложи граф Дьо ла Мол.
          И двамата, издърпвайки (2) към себе си предмета, който висеше на връвта, видяха с неизказана радост стълба, плетена от конски косми и коприна.
          – Ах, Вие сте спасен (3)! – извика Маргьорит.
          – Това е Божие чудо.
          – Не, просто благодеяние от наварския крал.
          – Ами ако е капан? – каза Ла Мол. – Ако тази стълба се скъса под краката ми! Ваше Величество, нали Вие днес сте признали (4) любовта си към мен?
          Маргьорит, на която радостта бе възвърнала руменината, отново стана смъртнобледа.
          – Имате право – каза тя. – Възможно е.
          – Къде отивате? – извика Ла Мол.
          – Трябва да се уверим (5) лично дали е истина, че Ви чакат в коридора.
          – Никога, никога. Та техният гняв да се изсипе върху Вас!

По Александър Дюма, „Кралица Марго“

          (1) Окончанието на глагола в 1 л. мн.ч. е , защото при проверка окончанието за 1 л. ед.ч. не е : (аз) да погледна, следователно (ние) да погледнем. Формата, използвана в текста, е за повелително наклонение.

          Сложните форми за повелително наклонение и за бъдеще време за 1 л. мн.ч. се подчиняват на същото правило като формите за сегашно време.
(нека) да проверя – (нека) да проверим; ще проверя – ще проверим

          (2) Вършители на действието, означено с деепричастието издърпвайки, са двамата – те са и вършителите на действието в основното изречение – видяха.

          (3) Миналото страдателно причастие спасен в състава на учтивата форма е в м.р. ед.ч., тъй като се съгласува с пола на събеседника – граф Дьо ла Мол.

          (4) Миналото свършено деятелно причастие в състава на учтивата форма винаги е в мн.ч., затова е употребена формата признали.

          (5) Глаголът (да) се уверим има окончание в 1 л. мн.ч., тъй като окончанието за 1 л. ед.ч. не е аз да се уверя.

@bgmateriali.com

Изтеглиsave