ПРИМЕРЕН ТЕСТ

(входно ниво)

ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА – 7 клас

 

Прочетете текста и отговорете на въпроси  1 - 2, включително

Ти искаш куче за домашен любимец. Трябва да знаеш някои неща и да се съобразиш с тях.
Всяко кученце може да бъде твой домашен любимец, но всяка една порода има различна специфика. Едни кучета са по-будни, други по-мързеливи, по-смели или по-своенравни, но всяко от тях носи свои собствен чар.

Кучета пазачи са породите: немска овчарка, ротвайлер, доберман и др. Важно е да се знае, че кучето става пълноценен пазач само след специален курс на обучение.

Освен собствените си предпочитания, трябва да вземеш под внимание и големината на вашето жилище. За да се чувствате добре и вие, и вашият любимец, е необходимо достатъчно пространство. Всяка порода има своя специфика и съответни нужди, които трябва да се вземат под внимание. Малките породи кученца са по-капризни и за тях се препоръчва да се отглеждат на по-топло и уютно място. Същото важи и за късокосместите породи. Едрите породи трудно се отглеждат в затворени пространства, кучето може да стане нервно, а след него и всички в семейството ви.
 

1.Текстът е извадка от:
а. статия със заглавие „Породите кучета”
б. статия със заглавие „Преди да вземеш куче”
в. статия със заглавие „Бездомните кучета”
г. статия със заглавие „Грижи за домашното куче”

2. Целта на текста е:
а. Да даде информация за породите кучета.
б. Да даде информация как се отглежда куче в домашни условия.
в. Да подтикне към правилна преценка при избор на куче.
г. Да подтикне към прибиране на бездомно животно за домашен любимец.

3. В кое изречение е употребено притежателно местоимение:
а. Поръчах ви да дойдете в училище и да ми донесете рисунките.
б. Казаха му да не закъснява, но той пак се забави.
в. На брат ти поръчах да ти предаде книгата.
г. Занесоха й великолепни цветя и тя ги натопи в красива ваза.

4. В кое изречение е използвано сегашно деятелно причастие:
а. Тя се опари с горещия чай и трябваше да изчака той да изстине.
б. Жадуващата за влага земя пое благодатната течност.
в. Той не умеел да прощава на хората и ги съдел строго.
г. Стреснат и уплашен беше човекът, когото намериха в гората.

5. В изречението: „Всяко кученце може да бъде твой домашен любимец, но всяка една порода има различна специфика.” са употребени следните местоимения :
а. две обобщителни и едно лично
б. две обобщителни и едно притежателно
в. две лични и едно обобщително
г. две притежателни и едно лично

6. В кое изречение не е употребено притежателно местоимение:
а. Котенцето ми е много игриво, но нямам време да играя с него.
б. Класната ви стая е много красиво подредена.
в. Скараха им се, че вдигат много шум, но те продължиха и ги наказаха.
г. Родителите ни ще се приберат късно и ще ни донесат подаръци.

7. В кое изречение е използвано деепричастие:
а. Плуването е страст на много хора, обичащи водата.
б. Тя се измори, защото плуваше вече повече от час в морето.
в. Детето викаше весело, плувайки из басейна.
г. В този плувен басейн има много деца, които изглеждат доволни.

8. В изречението: „Всяка порода има своя специфика и съответни нужди, които трябва да се вземат под внимание.” са употребени следните местоимения:
а. лично, притежателно и относително
б. обобщително, възвратно притежателно и относително
в. обобщително, възвратно притежателно и неопределително
г. лично, притежателно и въпросително

9. В кое изречение е допусната грешка при употреба на местоимения:
а. Никой не иска да признае истината.
б. Помня, че дадох книгата на някой, но не помня на кой.
в. На никого не съм сторил злина.
г. На всекиго гледам да помогна с нещо.

10. В кое изречение е допусната правописна грешка:
а. Недочувайки музиката, тя обърка ритъма на танца.
б. Те гледаха с недоумение лектора, неразбирайки какво говори той.
в. Монтьорът, не можейки да отвие болта, се развика ядосано.
г. Старата жена, недовиждайки в тъмното, се препъна в купчината пясък.

11. В изречението: „Кучета пазачи са породите: немска овчарка, ротвайлер, доберман и др.” са употребени:
а. обособени части
б. вметнати части
в. еднородни части
г. нито едно от посочените

12. Кое местоимение ще поставите на празното място: Вече забелязах, че ти с……..не можеш да се разбереш.
а. никого
б. никому
в. никой
г. всякакъв

13. В кое изречение е допусната пунктуационна грешка:
а. Тя, излизайки от стаята, се блъсна в един непознат, идващ по коридора.
б.  Малчуганите, крещящи от въодушевление, тичаха из парка след малкото кученце, което се забавляваше също като тях.
в. Разбирайки напълно ситуацията той започна да се смее от сърце, защото станалото беше много забавно.
г. Падайки и ставайки, тя най-после се изкатери по разкаляния хълм.

14. Кое изречение е сложно съчинено:
а. Всяка порода има своя специфика и съответни нужди, които трябва да се вземат под внимание.
б. Същото важи и за късокосместите породи.
в. Важно е да се знае, че кучето става пълноценен пазач само след специален курс на обучение.
г. Трябва да знаеш някои неща и да се съобразиш с тях.

15. Кое местоимение ще поставите на празното място: Жената ми се скара, че тичам, а аз й отвърнах да се грижи за………….деца, които също тичаха из коридора, но тя си мълчеше.
а. нейните
б. нашите
в. своите
г. техните

16. Кое изречение е в минало неопределено време:
а. Щях да пътувам тази вечер за Пловдив, но се разрази страшна буря.
б. Учили сме по история за нравите на древните римляни.
в. Не можах да разбера как ще решите тази задача без чертеж.
г. Отивам и му казвам истината, пък да става каквото ще.

17. В кое изречение са употребени обособени части:
а. Той бързаше, за да помогне на приятеля си.
б. Той бързаше, за да помогне на приятеля си, който беше изпаднал в беда.
в. Той бързаше, за да помогне на изпадналия в беда приятел.
г. Той бързаше, за да помогне на своя приятел, изпаднал в беда.

18. В кое изречение има неправилно изписано местоимение:
а. Някого да съм обидил с нещо, защо се сърдите?
б. Не искам да слушам, че еди кой си правел така, на никого не държа сметка, всеки сам отговаря за себе си.
в. Никой не трябва да нарушава правилата в лагера, те са еднакви за всекиго.
г. Никому не разказвай за станалото.

19. Кое изречение е правилно:
а. Господин Петров, Вие сте намерил правилния начин да се справите със ситуацията.
б. Госпожо Стефанова, Вие сте решила правилно задачата.
в. Господин Иванов, Вие сте видели какво става тук, нали?
г. Господин Христов, Вие сте поканени да участвате в обсъждането на книгата.

20. Кое изречение е в страдателен залог:
а. Детето беше успокоено от майката.
б. Набитото дете плачеше от обида и болка.
в. Прекопаната градинка изглеждаше приветлива.
г. Гальовната котка размахваше доволно опашка.

 

 

 

 

 

 

 

Отговори: 1б, 2в, 3в, 4б, 5б, 6в, 7в, 8б, 9б, 10б, 11в, 12а, 13в, 14г, 15в, 16б, 17г, 18в, 19в, 20а

@bgmateriali.com

Изтеглиsave