ПРИМЕРЕН ТЕСТ
(входно ниво)
ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА – 7 клас

 

Прочетете текста и отговорете на въпроси  1 - 5, включително
Сигурно ви се е случвало да изпуснете филия и тя да се залепи на килима откъм намазаната с масло страна или да завали дъжд като из ведро, когато сте решили да излезете на разходка. Поредица от подобни явления са в основата на създадените от англичанина Мърфи закони, които ни карат да се усмихваме и днес на неподправените истини в тях. Основният принцип на философията на Мърфи е: “Ако е възможно нещо да се обърка, то се обърква”. Какво знаем всъщност за Мърфи? През 1949 г. във военновъздушната база “Едуардс” в Мърок, Калифорния, се провеждат полеви изпитания. По това време капитан Ед Мърфи е конструктор в лабораторията по летателни апарати на летище
“Райт”. Веднъж, по време на изпитание, разочарован от небрежен техник, който повредил по невнимание един от лентовите енергопредаватели, младият Ед възкликнал: “Ако изобщо има някакъв начин да направи нещо не както трябва, той непременно ще го направи!”. Това е първото формулирано правило на Мърфи, което заживява свой собствен живот, набира скорост и започва да влече след себе си десетки други закони, на които вярваме безрезервно дори тогава, когато филията
падне с маслото нагоре.

1. Каква е темата на текста?
а) Създаването на първия закон на Мърфи
б) Филията пада с маслото надолу
в) Случката във военновъздушната база "Едуардс", Калифорния
г) Объркването на клемите по време на полеви изпитания

2. Кое заглавие НЕ е подходящо за текста?
а) Законодателят Мърфи
б) Нещата вървят наопаки
в) Кой е Мърфи?
г) Бъркотията също си има правила

3. Кое от твърденията НЕ може да бъде отговор на въпроса Кой е Мърфи?
а) Създател на закони, които и днес ни карат да се усмихваме на неподправената истина в тях.
б) Конструктор от лабораторията по летателни апарати на летище “Райт”.
в) Англичанин, формулирал основния принцип на философията.
г) Човекът, създал правилото: “Ако е възможно нещо да се обърка, то се обърква”.

4. В изречението Ако изобщо има някакъв начин да направи нещо не както трябва, той непременно ще го направи! местоимението той замества:
а) конструктора
б) техника
в) летателния апарат
г) енергопредавателя

5. Каква синтактична служба изпълнява подчертаната дума в изречението: 
Какво знаем всъщност за Мърфи?
а) обстоятелствено пояснение
б) допълнение
в) сказуемно определение
г) не изпълнява синтактична служба

В кой от редовете има правописна грешка?
6.          а) въззелен;              б) безъб;                  в) безметежен;               г) беззвучен.

7.          а) углупявам;           б) обкръжавам;       в) осмивам;                    г) увъртам.

8.          а) снаха;                    б) сбор;                   в) зговор;                        г) здание

9.        а) възмущение;         б) изстъпление;        в) заграждение;            г) задалжение.

В кой от редовете няма правописна грешка? 
10.         а) искрено;              б) непремено;             в) блаженно;              г) съвремено.

11.        а) що годе;               б) тук там;                   в) току така;               г) само че.

Кое от изреченията се различава по състав от останалите?
12.       а) Пеем си.                 б) Живее се.               в) Знаем се.           г) Уважаваме се.

13.      а) Притъмнява.         б) Познавате се.            в) Играе ми се.             г) Съмва се.

В коя от подчертаните думи в изреченията е допусната грешка ?
 (Общо условие за задачи 14. – 17.)

14. Възможно е дълбокия (1) океан (2) под ледената кора да е обитаван (3) от прости форми (4) на живот.

15. Приятелят (1), на който (2) разказах какво съм преживял, се удиви (3) от издръжливостта (4) и самообладанието (5) ми .

16. Голяма част от колекцията (1) от насекоми на Алфред Уолъс са унищожени (2) при пожар на кораба (3) му, но той прави нова експедиция в Малайзия (4).

17. През 1925 година няколко пътешественика (1) тръгват да проучат река Амазонка заедно с известния (2) изследовател Пърси Фосет, но експедицията (3) изчезва безследно (4).

18. В кое изречение НЕ е допусната грешка при членуване?
а) Приятелят ми беше отличникът на класа.
б) Конярът поведе малкия жребец към селото.
в) Най-големият виновник се оказах самия аз.
г) Овчарът поведе стадото към зелената ливада.

19. В кое изречение НЕ е допусната грешка при употребата на учтива форма?
а) Госпожо, Вие сте объркани в този момент, но искрено се надявам, че ще се справите с положението.
б) В студиото при нас е г-н Николов, на когото ще кажа – заповядайте и добре сте ни дошъл!
в) Не вярвам, че точно този ден сте били болна.
г) Струва ми се, че сте станал много дързък и самоуверен.

20. Посочете излишния ред.
а) едно, две, три, четири
б) един, двама, трима, четирима
в) първи, втори, трети, четвърти
г) единица, двойка, тройка, четворка

 

 

 

 


Отговори: 1-а; 2-а; 3-в; 4-б; 5-г; 6-б; 7-а; 8-в; 9-г; 10-а; 11-г; 12-б; 13-б; 14-1; 15-2; 16-2; 17-1; 18-а; 19-в; 20-г

@bgmateriali.com

Изтеглиsave