ПРИМЕРЕН ТЕСТ

(входно ниво)

ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА – 6 клас

 

Прочетете текста и отговорете на въпроси  1 - 5, включително

Поводите за подаряване на цветя са най-различни. Навремето е било прието цвете да се поднася само на жените, но днес това не е привилегия само на силния пол. Все по-често и дамите добавят към своя подарък за любимия цветя.
  Все пак добре е да се знае, че цветята имат свой език, и когато подбираме кое от всички да предпочетем, трябва да се вслушваме в традицията, в правилата на етикета, но и в собствения си вкус.

     1. Текстът има за цел преди всичко:
а) да разсмива
б) да разкаже случка
в) да убеждава
г) да даде полезни знания

       2. Текстът е откъс от:
а) вълшебна приказка
б) хумористичен разказ
в) книга за етикета
г) сборник с басни

       3. Предмет на текста са:
а) жените
б) обичаите
в) цветята
г) чувствата

       4. Темата на текста е:
а) Цветята и древните хора
б) Цветята – дар за жените
в) Цветята и чувствата на хората
г) Подаряването на цветя

      5. Глаголните форми във втория абзац на текста са за:
а) минало свършено време
б) сегашно историческо време
в) обобщено сегашно време
г) минало несвършено време

       6. Кое от прилагателните е относително?
а) стар
б) висок
в) силен
г) пластмасов

       7. В кое изречение местоимението свързва две прости изречения в сложно:
а) Кой си и къде отиваш?
б) Не знам как да ти се отплатя.
в) Ние, вие и те имаме общи цели и ще ги постигнем.
г) Питам ви какви са тези странни фигури.

       8. Кое местоимение ще поставите в изречението: „ Имам голямо желание да си създам….градина с рози, защото са любимите ми цветя.”:
а) моя
б) своя
в) свой
г) си

        9. Кое местоимение ще поставите в изречението: „ Как така даде пратката на…?”:
а) някой
б) на някой
в) на някого
г) някого

       10. Коя част липсва в непълното изречение ?

Знаеш ли интересни истории ?

а) подлог
б) сказуемо
в) допълнение
г) определение

         11. В кое от изреченията е допуснато неправилно членуване на съществителни имена от мъжки род ?
а) Неуважението на снахите дълбоко обиждаше стареца.
б) Денят се познава от сутринта.
в) Под стряхата на един крак стои петела.
г) Снегът покрива двора, сламения покрив на кочината, затрънения плет.

         12. В кой ред е допусната граматична грешка?
а) играеме
б) смятаме
в) осмиваме
г) въставаме

        13. В кой ред думата НЕ е написана правилно?
а) порасна
б) пораства
в) израстна
г) нарасна

         14. В кой ред всички думи са сродни?
а) червен, почервеня, почернен
б) селски, заселник, съселянин
в) песенен, пестелив, песъчлив
г) земен, заземен, вземане

          15. В изречението : “Първите получиха предметни награди.” подлогът е изразен чрез :
а) съществително име;
б) прилагателно име;
в) числително име;
г) местоимение.

          16. В кой ред е допусната правописна грешка?
а) двоумя се
б) двойствен
в) двуличие
г) двуеточие

          17. Колко запетаи липсват в изречението ? 
Поставете ги по местата им!


( Отговора запишете тук…………… )


Жътвата го съживяваше подмладяваше правеше го могъщ весел и пъргав като дете.

           18. В кои позиции е необходимо да се поставят запетаи в изречението ?


Ти (1)естествено (2) няма да бързаш с изводите (3) защото така можеш много (4) да сгрешиш.


а) 1, 2, 3, 4
б) 1, 2
в) 3, 4
г) 1, 2, 3

             19. В кой от редовете е допусната грешка?
а) четири компютъра, много компютри
б) петима министъра, много министри
в) два диоптъра, много диоптри
г) три динозавъра, много динозаври

             20. В коя от подчертаните думи в изречението е допусната грешка?

Възможно е дълбокия (1) океан (2) под ледената кора да е обитаван (3) от прости форми (4) на живот.

 

 

 

 

 

 

Отговори:  1 г; 2 в; 3 в; 4 г; 5 в; 6 г; 7 в; 8 б; 9 а; 10 а; 11 в; 12 а; 13 в; 14б; 15в; 16г; 17-три; 18г; 19б; 20-1 ;

@bgmateriali.com

Изтеглиsave