ПРИМЕРЕН ТЕСТ

(входно ниво)

ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА – 7 клас

 

Прочетете текста и отговорете на въпроси  1 - 8, включително

Звездите светят с различна яркост и цвят. Колкото е по-гореща една звезда, толкова нейният цвят е по-близък до синия. Продължителността на живота им също не е еднаква. Колкото е по-малка звездата, толкова е по-дълголетна. Звездите, подобни на нашето Слънце, имат продължителност на живота около 10 000 милиона години. Звездите, по-малки от нашето Слънце, се наричат джуджета и живеят по-дълго. Звездите, по -големи от Слънцето, се наричат звезди гиганти. Най-големите от тях са свръхгиганти. Животът им е кратък и продължава “само ” няколко милиона години. Когато ядреното гориво на една звезда се изчерпи, тя умира. Умирайки, звездите с размера на нашето Слънце и по -малките от тях набъбват и почервеняват, превръщат се в т .нар. червени гиганти. Те изхвърлят външната си обвивка. Тези разширяващи се в пространството газови обвивки били наречени планетарни мъглявини, защото, наблюдавани през телескоп, приличат на планетите Уран и Нептун .

1. Коя е темата на текста ?
А) Цветът на звездите.
Б) Животът и умирането на звездите.
В) Планетарните мъглявини.
Г) Размерите на звездите.

2. Кое твърдение е вярно според текста ?
А) Колкото по-гореща е една звезда, толкова тя е по-червена .
Б) Слънцето е звезда гигант.
В) По-дълъг е животът на по-малките звезди.
Г) Най-дълго живеят свръхгигантите.

3. Кое твърдение НЕ е вярно според текста ?
А) Звездите, големи приблизително колкото Слънцето, живеят около 10 000 милиона години.
Б) Една звезда умира, когато се изчерпа ядреното й гориво.
В) Планетарните мъглявини са изхвърлени газови обвивки на звездите.
Г) Планетарните мъглявини, наблюдавани през телескоп, приличат на Венера и Сатурн.

4. Кой от редовете НЕ съдържа контекстов синоним на думата звезди ?
А) джуджета;
Б) гиганти;
В) свръхгиганти;
Г) планетарни мъглявини.

5. Подчертаният израз в последното изречение от текста е :
А) обособена част;
Б) вметната част;
В) подчинено определително изречение;
Г) подчинено обстоятелствено изречение.

6. Подчертаният израз в последното изречение съдържа :
А) минало страдателно причастие, предлог и съществително име;
Б) минало свършено деятелно причастие, съюз и съществително име;
В) глагол, предлог и съществително име;
Г) прилагателно име, частица и съществително име.

7. С кой от изразите може да се замести подчертаният израз, без да се промени смисълът му?
А) тъй като се наблюдават през телескоп;
Б) когато се наблюдават през телескоп;
В) за да се наблюдават през телескоп;
Г) защото се наблюдават през телескоп.

8. Какъв е видът на последното изречение от текста ?
А) просто
Б) сложно съставно с подчинено определително
В) сложно съставно с подчинено обстоятелствено за причина
Г) сложно смесено

9. В преразказа на петокласник има тринайсет грешки. Подчертай ги.
Бие звънеца и учениците искачат от стайте. На път към вкъщи Елица се одбива към езерото. Лебедите са отплували на вътре, само най- белоснежния от всички стой на брега. Момичето се заглежда в него и се ожасява. Вместо очи лебеда има само две бели ципи. Сляп е. Елица се приближава до него, протяга рака да го погали. Птицата потреперва, но неотива навътре. От очите на детето потичат сълзи. А белокрилия сляп лебед отваря човката си, сякаш изка да въздъхне, и доверчиво слага глава върху момичешката длан.

10. В кое изречение е допусната грешка при употреба на местоимение:
А) Знам кой сте търсили, но не съм го виждал скоро.
Б) Те гледаха филма, който им препоръчах, но не го харесаха.
В) На кого даде тази важна информация, те питам втори път.
Г) На тебе говоря, не се прави на глух!

11. В кое изречение има грешка?
А) В играта има трима участници.
Б) Няколко участника ще си оспорват първото място.
В) На двора има много ученици.
Г) В нашето училище има около хиляда ученици.

В коя от думите е допусната правописна грешка ? (12. – 16.)

12.
А) изтощен
Б) изстинал
В) иследовател
Г) изслушвам

13.
А) идеален
Б) християнски
В) софиянец
Г) италиянец

14.
А) осигурявам
Б) усуетявам
В) охранявам
Г) осмивам

15.
А)
неприязън
Б) казал
В) рекъл
Г) камак

16.
А) финни
Б) обикновени
В) лунни
Г) военни

17. Кой израз е най-подходящ да съобщите най-кратко и точно за осуетено пътуване:
А) Щях да пътувам до Варна.
Б) Пътуваше ми се до Варна.
В) До Варна мисля да ходя.
Г) Не стана, но дълго планирах да ходя до Варна.

18. Кой или кого? Открийте грешката .
А) Кой мислиш да предложиш за водач?
Б) Кой знае нещо интересно по темата?
В) Не знам кого да поканя на рождения си ден?
Г) Кои от вас ще дойдат на празника?

19. В кое изречение е допусната грешка?
А) Това е учителят, който ми помогна.
Б) Който пее, зло не мисли.
В) Момчетата, който победиха, са от нашия клас.
Г) Това са книгите , които трябва да прочета през лятото.

20. Коя от думите не е числително име?
А) пет
Б) третият
В) шестица
Г) двама

 

 

Отговори: 1б; 2в; 3г; 4г; 5а; 6а; 7б; 8в;

9; Бие звънецът и учениците изскачат от стаите. На път към вкъщи Елица се отбива към езерото. Лебедите са отплували навътре, само най-белоснежният от всички стои на брега. Момичето се заглежда в него и се ужасява. Вместо очи лебедът има само две бели ципи. Сляп е. Елица се приближава до него, протяга ръка да го погали. Птицата потреперва, но не отива навътре. От очите на детето потичат сълзи. А белокрилият сляп лебед отваря човката си, сякаш иска да въздъхне, и доверчиво слага глава върху момичешката длан.

10а; 11б; 12в; 13г; 14б; 15г; 16а; 17а; 18а; 19в; 20в

@bgmateriali.com

Изтеглиsave