ПРИМЕРЕН ТЕСТ

(входно ниво)

ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА – 8 клас

 

Прочетете текста и отговорете на въпроси  1 - 5, включително

Лисицата е хищник, който обитава горите и скалистите места. Тя е кафявочервена на цвят. Ушите са изправени, оцветени са с тъмно отзад. Притежава дълга, пухкава и гъста опашка. Повечето индивиди имат ясно изразено бяло оцветяване на върха на опашката. Издължената муцуна е с много светла косместа покривка по горната устна, а понякога се забелязват и тъмни петънца по бузите.
През нощта очите на лисицата блестят със синкава или зеленикава светлина.
Животното издава разнообразни звуци: глух лай, ръмжене, скимтене, специфично прищракване със зъби. Лисиците общуват помежду си с различни движения на ушите, помръдване на устните, пози, размахване на опашката по различни начини. Лисицата е най-активна вечер, когато ловува.

1. Кое заглавие е подходящо за текста:
а) Кума Лиса
б) Лисицата в природата
в) Лисица
г) Лисицата като защитен вид

2. Целта на текста е:
а) да разкаже за хитрините на лисицата
б) да даде информация за лисицата
в) да посочи причините, поради който лисицата е защитен вид
г) да опише една лисица

@bgmateriali.com

Изтеглиsave