1.В кое от изреченията са употребени еднородни подлози? – 1т.
А) На това място се срещат Рила, Пирин и Родопите.
Б) През лятото обиколихме Рила, Пирин и Родопите.
В) Ще се разходим из Рила, Пирин и Родопите.
Г) Обиколили сме върховете на Рила, Пирин и Родопите.
2.В кое изречение има еднородни преки допълнения? – 1т.
А) Вятърът и слънцето променят облика на пустинята.
Б) На север се издигаха високи заснежени планини.
В) Децата играеха футбол и волейбол на плажа.
Г) Учениците рисуват в час с моливи и пастели.
3.В кое от изреченията НЕ са употребени еднородни определения? – 1т.
А) Посрещна ни млада и красива екскурзоводка.
Б) Подарихме й красива кристална ваза.
В) Имам умна и добра приятелка.
Г) В парка се запознахме с едно весело и приказливо момиче.
4.Колко еднородни части има в изречението: ,,Езикът, религията и законите са онези важни елементи, които създават единството на нацията”? – 1т.
А) една;
Б) две;
В) три;
Г) в изречението няма еднородни части.
5.Каква е синтактичната служба на еднородните части в изречението от задача 4? – 1т.
А) еднородни непреки допълнения;
Б) еднородни преки допълнения;
В) еднородни подлози;
Г) не откривам еднородни части в изречението.
6.В кое изречение има еднородни подлози? – 1т.
А) Вятърът разлюля дърветата и цветята на двора.
Б) Пролетта събуди дърветата и цветята от зимния им сън.
В) Из въздуха се носеше ароматът на дърветата и цветята.
Г) Дърветата и цветята се събудиха от зимния си сън.
7.В кое от изреченията НЕ са употребени еднородни подлози? – 1т.
А) Сините и червените отново ще се срещнат в оспорван двубой.
Б) Моят приятел не е привърженик нито на сините, нито на червените.
В) Издръжливите и тренираните пробягаха маратонската дистанция.
Г) Зелето и морковите са много полезни зеленчуци за децата.
8. В кое изречение има еднородни допълнения: – 1т.
А. Деца и родители харесаха концерта.
Б. Направихме афиши и покани за концерта на училището.
В. Афишите и поканите са изработени от децата.
Г. Те бързо и сръчно нарисуваха великденските яйца.
9. В кое изречение има еднородни определения: – 1т.
А. Голямото стъклено мече беше интересен сувенир.
Б. Топлото и вкусно мляко се понрави на малките деца.
В. Посетих малката градинка и новата сладкарница
Г. Те се смяха и веселиха през целия ден и вечерта.
10.Поставете пропуснатите членни морфеми в изреченията: - 8т.
Цар......... погледна принц........ с доверие.
Гадател...... впери поглед в изпълнени....... със звезди небосвод.
Цели....... клас присъстваше на срещата с известни....... писател.
Като минали трите години, момчето отишло при овчар..... за сметката.
Не знаел войник........... как ще преживява отсега нататък.
Сверих часовник.......
Влак........ спря внезапно.
Лебедите свикнаха дотолкова с момичето, че се доближаваха съвсем до брег....... и му позволяваха да ги милва и да им говори нежно.
През 1841 година в Европа бил направен първи...... аквариум с водни растения.
В резултат на опит...... бил получен железен окис и се отделил водород.
11. Приказката „Котаракът наставник, или котаракът в чизми” е написана от: – 1т.
А. Братя Грим
Б. Ханс Кристиан Андерсен
В. Шарл Перо
Г. Антоан дьо Сент Екзюпери
12. Какъв НЕ е Котаракът според приказката „Котаракът наставник, или котаракът в чизми”?– 1т.
А. егоистичен
Б. хитър
В. ловък
Г. верен на господаря си
13. Кой израз НЕ може да се свърже с приказката „Гъсарката на кладенеца”?– 1т.
А. Три пъти мери, веднъж режи.
Б. На зло куче, зъл прът.
В. Само очите не са достатъчни за истината.
Г. Не хленчи пред трудностите, те се забравят, щом краят е добър.
14. Защо старицата от приказката „Гъсарката на кладенеца”  се държи сурово с младия граф? – 1т.
А. Защото е зла.
Б. Харесва го за зет.
В. Прави й удоволствие да го мъчи.
Г. За да го подложи на изпитания и да провери достоен човек ли е.
15. Автор на приказката „Грозното патенце” е: – 1т.
А. Шарл Перо
Б. Ханс Кристиан Андерсен
В. Братя Грим
Г. народът
16. Чрез образите на котарака и кокошката от приказката „Грозното патенце” са представени: – 1т.
А. ограничените хора
Б. веселите хора
В. хората, способни да уважават различието
Г. подлите хора
17. На кого принадлежат думите: „Не е нещастие да се родиш сред патици, стига само да се излюпиш от лебедово яйце.”: – 1т.
А. на патенцето, превърнало се в лебед
Б. на разказвача
В. на старите лебеди
Г. на децата
18. Коя е темата на приказката „Търговецът”?– 1т.
А. Хитър Петър иска да стане търговец.
Б. Хитър Петър спори с нечестни търговци.
В. Хитър Петър търгува непочтено.
Г. Хитър Петър дава урок на племенника си.
19. Фолклорният мотив Слънчова женитба е в основата на: – 1т.
А. „Слънцето и Луната”
Б. „Тримата братя и златната ябълка”
В. „Славки си рожба не трае”
Г. „ Раждането на Вахагн”
20. Каква е причината Славка да нарече рожбата си Грозданка? – 1т.
А. Харесва й това име.
Б. От уважение към свекърва си, която се казва така.
В. Това е едно от традиционните за онова време имена.
Г. Смята, че с това име ще предпази дъщеря си от злото.
21. Как завареното момиче от „Златното момиче” доказва на горската бабичка, че е добра домакиня? – 1т.
А. Преде и тъче.
Б. Крои и шие.
В. Чисти и готви.
Г. Пере и глади.
22. Каква по вид е приказката „Главатарят, който искал да плени месечината”?– 1т.
А. битова
Б. за животни
В. вълшебна
Г. фантастична
23. Каква роля изпълнява главатарят в приказката? – 1т.
А. на герой
Б. на вредител
В. на помощник
Г. на фалшив претендент
24. Направете характеристика на бащата от приказката „Главатарят, който искал да плени месечината”! – 4 т.

………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………..


25. Могат ли богатството и славата да променят човека? – 6 т.

………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………..

Общо: 40 точки

Отговори на теста: 1 вариант:

1.-А; 2-В; 3-Б; 4-В; 5-В; 6-Г; 7-Б; 8-Б; 9-Б;

10.-ят,-а; -ят,-я; -ят, -я; -я; -ът; -а; -ът; -а; -ят; -а;

11-В; 12-А; 13-Б; 14-Г; 15-Б; 16-А; 17-Б; 18-Г; 19-В; 20-Г; 21-В; 22-В; 23-Б

24- свободен текст; /Например: Бащата на момичето от приказката \"Главатарят, който искал да плени месечината\" е добър, благороден, великодушен, щедър, доброжелателен, сърдечен .../

25- свободен текст; /Например: Богатството и славата могат да променят човека според приказката \"Най-справедливият\" на Елин Пелин. Сиромахът от справедлив човек се превръща в несправедлив, когато забогатява. Докато е беден, той е добър и справедлив. Търси на детето си най-справедливия човек за кръстник, но когато го намира в лицето на архангел Михаил бащата става жаден за пари и богатство. Спасява царската дъщеря от смъртта чрез хитрост, защото знае, че царят е богат и ще бъде възнаграден подобаващо. Освен това, той се превръща в егоист. Мисли само за себе си. Дори иска да вземе част от живота на детето си, защото неговият вече свършва./

 

@bgmateriali.com

Изтеглиsave