1. В кое изречение има еднородни допълнения? – 1т.
А) Само издържливите и тренираните участват в маратона.
Б) В маратона трябва да участват само издържливи и тренирани състезатели.
В) Издържливите и тренираните пробягаха маратонската дистанция.
Г) Дистанцията от 42 километра бе пробягана от най-издържливите и тренирани маратонци.
2. В кое от изреченията има еднородни подлози? – 1т.
А) Всички деца трябва да ядат зеле и моркови.
Б) Зелето и морковите са много полезни зеленчуци за децата.
В) Най-много обичам зеле и моркови.
Г) Отивам на пазара за зеле и моркови.
3. В кое изречение са употребени еднородни подлози? – 1т.
А) Всички харесват Ани и Лили.
Б) Децата се втурнаха към Ани и Лили.
В) Всички говорят за Ани и Лили.
Г) Любимки на всички са Ани и Лили
4. Колко еднородни части има в изречението: ,,Езикът, религията и законите са онези важни елементи, които създават единството на нацията”? – 1т.
А) три;
Б) две;
В) една;
Г) в изречението няма еднородни части.
5. Каква е синтактичната служба на еднородните части в изречението от задача 4? – 1т.
А) еднородни непреки допълнения;
Б) еднородни преки допълнения;
В) еднородни подлози;
Г) не откривам еднородни части в изречението.
6. В кое изречение има еднородни допълнения: – 1т.
А. Направихме афиши и покани за концерта на училището.
Б. Деца и родители харесаха концерта.
В. Афишите и поканите са изработени от децата.
Г. Те бързо и сръчно нарисуваха великденските яйца.
7. В кое изречение има еднородни определения: – 1т.
А. Голямото стъклено мече беше интересен сувенир.
Б. Топлото и вкусно мляко се понрави на малките деца.
В. Посетих малката градинка и новата сладкарница
Г. Те се смяха и веселиха през целия ден и вечерта.
8. В кое изречение има еднородни непреки допълнения? – 1т.
А) Котката и кучето неочаквано се сприятелиха.
Б) Ники отдавна си мечтае за котка и куче.
В) За рождения си ден Петя иска котка и куче.
Г) Аз харесвам и кучето, и котката.
9. В кое от изреченията има еднородни подлози? – 1т.
А) От създаването на света денят и нощта все се гонят.
Б) Той учи и през деня, и през нощта.
В) Според мита Бог е създал деня и нощта.
Г) И през деня, и през нощта ще ремонтират пътя.
10. Поставете пропуснатите членни морфеми в изреченията: - 8 т.
Писател.... представи роман... си пред учениците.
Над звездоброец.... се простираше небесната карта.
Месец… блестеше през прозорец… в средата на под…..
От гъсталак… на дърветата се показаха три великолепни бели лебеда.
Цар......... погледна момък........ с доверие.
Гадател...... впери поглед в изпълнени....... със звезди небосвод.
Цели....... клас присъстваше на срещата с известни....... учен.
Моряците дълго се взираха в светлините на брег...
Далечни… бряг неудържимо привличаше погледите на туристите.
Моряците от екипажа с оживление гледаха към далечни… бряг.
11. По коя причина малкият брат от приказката „Котаракът наставник, или котаракът в чизми” НЕ оспорва завещанието: – 1т.
А. На него му е все едно какво ще получи.
Б. Доволен е от разпределението на наследството.
В. Обича котки и се радва, че котаракът се пада на него.
Г. Подчинява се на патриархалните традиции.
12. Престъпник ли е Котаракът, който изяжда човекоядеца и приписва богатствата му на своя господар: – 1т.
А. Да, защото човекоядецът е живо същество.
Б. Да, защото Котаракът отнема живот и имущество насилствено.
В. Не, защото човекоядецът е олицетворение на глупостта и добротата.
Г. Не, защото човекоядецът е олицетворение на злото и глупостта.
13. Защо най-малката дъщеря от приказката „Гъсарката на кладенеца” е прогонена от бащиния дом: – 1т.
А. Не се подчинява на родителската воля.
Б. Сравнява своята обич към баща си със солта.
В. Сравнява баща си по значимост със сол.
Г. Влюбва се в беден момък.
14. Какво качество проявява царят от приказката  „Гъсарката на кладенеца”, когато изгонва малката си дъщеря: – 1т.
А. злобност
Б. прибързаност
В. алчност
Г. мъдрост
15. Чрез образите на двата диви гъсока от приказката „Грозното патенце” са представени: – 1т.
А. добрите хора
Б. наивните хора
В. високомерните и самонадеяни хора
Г. подлите и зли хора
16. Кое качество е присъщо на младия лебед: – 1т.
А. скромност
Б. горделивост
В. високомерие
Г. отмъстителност
17. Какво означава словосъчетанието „грозното патенце” извън рамките на художествения текст: – 1т.
А. грозна птица
Б. възможност нещо видимо грозно да се  превърне в красиво
В. малък на възраст лебед
Г. нещо будещо присмех
18. Приказката „Търговецът” е: – 1т.
А. вълшебна
Б. битова
В. за животни
Г. фантастична
19. Защо Грозданка говее девет години в дома на Слънцето: – 1т.
А. Сърдита е, че са я откраднали за невеста.
Б. Така е поръчала майка й.
В. Такава е традицията в онези времена.
Г. Погрешно разбира майчините думи, които са да говее девет месеца.
20. Кой израз НЕ бихте използвали в характеристиката на Грозданка: – 1т.
А. търпелива, силна духом
Б. достойна за съпруга на Слънцето
В. завистлива и жестока към новата невеста на слънцето
Г. уважаваща  майка си
21. Коя пословица изразява поуката в приказката „Златното момиче”?– 1т.
А. Който се учи, той ще сполучи.
Б. Работата краси човека, а мързелът го грози.
В. Всяка работа плаче за майстора си.
Г. Капка по капка – вир става.
22. Каква е приказката „Главатарят, който искал да плени месечината”?– 1т.
А. арменска
Б. турска
В. ромска
Г. българска
23. Какъв човек е бащата на чудната красавица от „Главатарят, който искал да плени месечината”?– 1т.
А. благороден и щедър
Б. високомерен и алчен
В. завистлив и жесток
Г. смел и дързък
24. Направете характеристика на главатаря от приказката „Главатарят, който иска да плени месечината“! – 4т.

………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………..

25. Защо богатството и славата променят човека? – 6т.

………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………..

Общо: 40 точки

Отговори на теста - II вариант:

1.-Г; 2-Б; 3-Г; 4-А; 5-В; 6-А; 7-Б; 8-Б; 9-А;

10. –ят,-а; -а; -ът,-а,-а; -а; -ят, -а; -ят,-я; -ят, -я; -а; -ят; -я;

11-Г; 12-Г; 13-Б; 14-Б; 15-В; 16-А; 17-Б; 18-Б; 19-Г; 20-В; 21-Б; 22-Б; 23-А;

24- свободен текст; /Например: Главатарят от приказката \"Главатарят, който искал да плени месечината\" е завистлив, злобен, егоист, себелюбив, жесток, коравосърдечен, безпощаден, яростен, самонадеян, надменен, дързък.../

25- свободен текст; /Например: Богатството и славата променят човека според приказката \"Най-справедливият\" на Елин Пелин. Бащата от беден и справедлив, когато забогатява се превръща в егоист и несправедлив. Става властен и самонадеян, когато с хитрост лекува царската дъщеря. Превръща се в жесток егоист, когато разбира за наближаването на смъртта.../

@bgmateriali.com

Изтеглиsave