Прочетете текста и отговорете на въпросите от 1 до 7.
Леденият човек от неолита Йоци, замръзнал в леден гроб преди 5300 години, вече може да бъде разгледан в най-големи подробности благодарение на нов уеб сайт. За проекта на съвършено запазената мумия са били направени 150 000 снимки с висока разделителна способност от 12 различни ъгъла.
Изследователите са качили снимките в новия уеб сайт http://www.icemanphotoscan.eu/. Ползвателите могат да увеличат детайли с милиметров размер, да разгледат мумията в три измерения и да видят татуировките й в бяла и в ултравиолетова светлина.
Уеб сайтът предлага задълбочен виртуален контакт с мумията, който няма да я увреди, уверява мениджърът на консервацията Марко Самадели. Запазени са дрехите от кожа и трева на праисторическия скотовъдец или ловец, кожените му обувки, медната брадвичка, лъкът и колчанът му със стрели.
Мумията се съхранява в хладилна зала в специално построен музей в Болцано, Италия. Изследователи от Европейската академия в Болцано казват, че Йоци може да бъде разглеждан от посетителите през специални отвори.
Йоци е открит от германски туристи през 1991 г. в Алпите близо до границата между Италия и Австрия. Според археолозите мъжът е бил около 45-годишен с ръст над 1,60 м и е тежал малко над 50 кг, когато е загинал. Предполага се, че ловецът е умрял от изтощение и стара и незараснала рана от стрела. Носел е пелерина от сплетена трева, дрехи от козя кожа и шапка от мечешка кожа с кожена каишка за брадичката. БТА

1. Кое заглавие е най-подходящо за текста:
А. Леденият човек
Б. Нов уеб сайт за ледения човек Йоци
В. Йоци – леденият човек
Г. Откриването на Йоци
2. Кое твърдение НЕ е вярно според текста:
А. Йоци е открит в Италия.
Б. Марко Самадели твърди, че виртуалният контакт с мумията няма да я увреди.
В. Мумията е открита в последното десетилетие на 19 век.
Г. По мумията има татуировки.
3. Кое твърдение е вярно според текста:
А. Йоци е бил много едър мъж на 50-55 години.
Б. За проекта на мумията, показана във виртуалното пространство, са били направени 150 000 снимки.
В. Истинската мумия е открита от австрийски туристи през 1991 година.
Г. Мумията се съхранява в град Болцано, Австрия. 
4. Подчертаната дума в текста може да се замени с:
А. потребителите
Б. учените
В. балсаматорите
Г. откривателите
5. Кой ред е излишен:
А. леденият човек от неолита
Б. Йоци
В. праисторическият скотовъдец или ловец
Г. мениджърът на консервацията
6. С кое изречение е подходящо да завърши текстът:
А. Посетете новия уеб сайт и вижте човека, който е живял преди 3300 години.
Б. Посетете новия уеб сайт и вижте човека, който е живял в епохата на неолита.
В. Йоци е много добър ловец.
Г. Мумията на Йоци не е съхранена за потомците.
7. Текстът е:
А. художествен
Б. разговорен
В. публицистичен
Г. научен
8. Какво по състав е изречението: "Носел е пелерина от сплетена трева, дрехи от козя кожа и шапка от мечешка кожа с кожена каишка за брадичката.":
А. просто разширено
Б. сложно съчинено
В. сложно съставно
Г. сложно смесено
9. В кое глаголно време е изречението: "Носел е пелерина от сплетена трева, дрехи от козя кожа и шапка от мечешка кожа с кожена каишка за брадичката.":
А. минало свършено
Б. минало неопределено
В. сегашно
Г. минало предварително
10. В кое глаголно време е изречението: "Мумията се съхранява в хладилна зала в специално построен музей в Болцано, Италия.":
А. минало свършено
Б. минало неопределено
В. сегашно
Г. минало предварително
11. В коя от думите е допусната правописна грешка:
А. нежността
Б. свежестта
В. контрастта
Г. скромността
12. В коя от думите НЕ е допусната правописна грешка:
А. телевизионо
Б. особенно
В. обикновено
Г. финно
13. Коя от думите НЕ е сродна с останалите:
А. град
Б. градушка
В. градски                                               
Г. предградие
14. Коя от думите е различна като част на речта от останалите:
А. стреля
Б. застреля                                                                          
В. стреляне
Г. изстреля
15. В кой ред глаголите са от първо спрежение:
А. летя, свиря
Б. живея, копнея
В. бутам, карам
Г. свалям, отварям
16. Кой израз няма значение на:  изтощен
А. живи мощи
Б. душа под наем носи
В. да го духнеш ще падне
Г. когато си види ушите
17. Кой израз няма значение на: скъперник
А. стотинката на две дели
Б. ни сам кокала гложди, ни на другиму го дава
В. цепи косъма на две
Г. търчи – лъжи
18. В кой ред членуването е правилно:
А. Наближава края на месеца.
Б. Наближава краят на месеца.
В. Наближава края на месецът.
Г. Наближава краят на месецът.
19. В кой ред членуването е правилно:
А. Ремонта на булеварда зарадва кмета на града.
Б. Ремонтът на булеварда зарадва кметът на градът.
В. Ремонтът на булевардът зарадва кмета на града.
Г. Ремонтът на булеварда зарадва кмета на града.
20. Коя дума е синоним на актуален:
А. правилен
Б. злободневен
В. ясен
Г. актуализиран
21. Коя дума е антоним на възвишен:
А. нисък
Б. низък
В. завишен
Г. незначителен
22. В кое изречение има пунктуационна грешка:
А. Не искаш да проумееш, че ще закъснееш и, че ще изпуснем самолета заради теб.
Б. Тръгвай или ще закъснеем.
В. Или тръгвай, или ще закъснеем.
Г. Дали да тръгваме вече, или да изчакаме още малко.
23. В кое изречение има пунктуационна грешка:
А. Те бързаха и купиха само тетрадки и моливи.
Б. Те бързаха и загубиха половината си багаж.
В. Видяха кучето, което тичаше към тях и се скриха във входа на някаква сграда.
Г. И вятърът, и мъглата, и студът ги измъчваха много този ден.
24. Колко запетаи липсват в изречението: "Мамо не знам кога ще се върна защото господинът с когото репетираме каза че това е последната репетиция преди концерта.":
А. пет
Б. четири
В. шест
Г. три
25. Кое местоимение ще поставите на празното място в изречението: "В крайна сметка ……………предаде документите?":
А. на кой
Б. кого
В. кому
Г. на когото
26. За кой от посочените литературни герои се отнасят характеристиките (Напишете съответната буква на верния отговор.):
Литературен герой                             Характеристика

1.______________         родолюбие, всеотдайност,мъдрост, търпение,бащинска загриженост

2.______________         егоизъм, страхливост, жестокосърдечие, грубост, малодушие

3.______________         родолюбие, смелост, жертвоготовност, авантюризъм, съобразителност

4.______________         доброта, благородство, състрадание, деликатност

А. Евтимий
Б. Странджата
В. Македонски
Г. Моканина
27. По коя причина Алеко Константинов при вида на Ниагарския водопад първо отказва да го опише:
А. Смята, че е безсилен да пресъздаде истинската красотата на водопада.
Б. От егоистични подбуди.
В. Според него не е възможно да се предаде с думи видяното.
Г. Тръгнал е с друга цел за Америка и не смята за нужно да описва природата.
28.  С каква цел Бай Ганьо посещава професор Иречек?
А. За да изрази уважение към него заради службата му в България.
Б. Защото желае да се запознае с културата на европейците.
В. Използвачеството му го подтиква да се надява на покана в дома на Иречек.
Г. Мъчно му е за родината и иска да си поговори с човек, който я познава.
29. Какво цели  Бай Ганьо с думите си  „Аз съм врял и кипял в тия работи, че ги разбирам...”, когато той говори с Иречек:
А. да покаже, че е опитен в търговията
Б. да докаже на Иречек, че обикалял по широкия свят
В. да изтъкне опита си в журналистиката
Г. да подчертае, че е наясно с политическите интриги и ползата от високите постове властта
30. Кой от цитатите е част от епилога на „Неразделни”:
А. „Стройна се Калина вие над брегът усамотени...”
Б. „... ах, но друго слънце мене вече грееше в сърцето!”
В. „... писано било, та ние да се не сбереме живи...”
Г. „За сърцата, що се любят, и смъртта не е раздяла...”
31.  Какъв е жанрът на стихотворението „Заточеници”:
А. балада                         
Б. ода
В. елегия                            
Г. фолклорна песен
32. Подчертаният израз е:
лети, отнася ни... Простира / нощта крилото си – и веч/ едва се мяркат очертани!
А. метафора
Б. антитеза     
В. градация
Г. хипербола
33. Какво разкриват възклицанията: „Боже! / Пак жертва!”  от разказа „По жътва” (Посочете най-точния отговор.):
А. Молба към Бог за пощада.
Б. Изненада, болка, страх и ужас, че селото дава поредна жертва в горещините.
В. Страхът от силните горещини.
Г. Страдание и ужас, че жегата взема жертва.
34. Кой от литературните термини е излишен:
А. пейзаж
Б. диалог
В. експозиция
Г. портрет
35. Какво подсказват мислите на Моканина „Бяла лястовичка. …Има ли я!”:
(Отговорете с 2-3 изречения.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отговори на втора група/Класна работа за 2 срок/:1б, 2в, 3б, 4а, 5г, 6б, 7в, 8а, 9б, 10в, 11в, 12в, 13б, 14в, 15б, 16г, 17г, 18б, 19г, 20б, 21б, 22а, 23в, 24а, 25в, 26 – 1.б, 2.а, 3.в, 4.г, 27а, 28г, 29г, 30г, 31в, 32а, 33б, 34в, 35 – съмнение, че има щастие и надежда за страдащите, състрадание, мъдрост – той знае, че мъката в света е безкрайна, болка


...................................................................................................................................................

@bgmateriali.com

Изтеглиsave