Печатна платка (ПП) – изолационен материал, изрязан по дадени размери, съдържащ необходимите отвори и най-малко едно проводящо изображение.

Изображение на ПП – конфигурация на проводниковия и диелектричния материална ПП.

Проводящо изображение – изображение на проводимата част на ПП.

Основа на ПП – конструктивен елемент на ПП, на повърхността или в обема на който се изпълнява проводящото изображение.

Заготовка на ПП – електроизолационен материал с определен размер, който се подлага на обработка при всички производствени операции.

Едностранна ПП – ПП с една основа, на едната страна на която е нанесено проводящо изображение.

Двустранна ПП – ПП с една сонова, на двете страни на която са нанесени проводящи изображения и всички необходими съединения.

Многослойна ПП – ПП, съставена от редуващи се слоеве изолационен материал с проводящи изображения на два и повече слоя, между които са изпълнени необходимите съединения.

Гъвкава ПП – ПП, изработена върху гъвкава основа.

Печатен възел - ПП с присъединени към нея електрически и механични елементи и с изпълнени всички процеси на обработка (спояване, покрития и др.)

Печатен проводник – една проводяща ивица или площадка в проводниковото изображение.

Печатен монтаж – начин на мантаж, при който електрическото свързване на елементите, включително и екраните, е изпълнено с помощта на печатни проводници.

Монтажна страна на ПП – страна на ПП, върху която са монтирани повечето от градивните елементи.

 Проводящ слой на ПП – проводящо изображение, лежащо в една плоскост.

Широчина на печатния проводник – напречният размер на печатния проводник, в която и да е негова точка.

Разстояние между печатни проводници – разстоянието между краищата на съседни проводници в един слой на ПП.

Контактна площадка – част от проводящото изображение, използвано за свързване на елементите на електронната апаратура.

@bgmateriali.com

Изтеглиsave