1. Определяне на главната и основните функции.

ГФ : провежда ел.ток, осъщ. обемен монтаж

ОФ: провежда енергия, изолация, закрепване, защита

2. Описание на варианти на начина на разпознаване на проводниците и начина на закрепването им.

a) за разпознаване на проводниците:

- по цвят

- чрез прикрепване на номер

б) за прикрепване на проводниците в снопа :

- чрез изолирбанд

- чрез свински опашки

- чрез текстилна плетка

-оплетени

б) за прикрепване към устройство

-  чрез свободен край

- чрез накрайник (щепселен, щекерен, кабелен)

- чрез спояване

- чрез притягане с винт към извода

@bgmateriali.com

Изтеглиsave