1. Източници на енергия

А)Пет обекта, които могат да служат като източници на ел. енергия:

•             Акумулатор

•             Батерия

•             ВЕЦ

•             ТЕЦ

•             АЕЦ

    Б)Пет обекта, които могат да служат като източници на магнитна енергия:

•             Високоговорител

•             Земно магнитно поле

•             Микрофон

•             Електромагнит

•             Кредитни карти

2.Проектиране на изделие

A)Определяне на ГФ на зададено изделие и възможните начини, чрез които тя може да се реализира.

Главната функция на електромагнитното реле е превключване на ел. верига.

ГФ на зададеното електроизделие се реализира  чрез два нормално отворени и два нормално затворени  превключващи контакти.

@bgmateriali.com

Изтеглиsave