1. Определяне на главната функция на ПВ и главната и основните функции на светодиод.

 • ГФ – Излъчване на светлинна енергия.

F1: Превръщане на ел. енергия в светлинна

F2: Провежда ел. енергия

F3: Закрепване

F4: Ел. изолация

F5: Защита

2. Връзките в ТО „Печатен възел“ са оптични, механични и електрически. Оптичните връзки се осъществяват от фотодиоди, механичните от винтовете, чрез които ПВ се закрепва за кутията и кутията за околната среда. Електрическите връзки се осъществяват чрез връзката между отделните елементи на ТО.

3. Технология на изработване:

Печатна платка: върху заготовка от диелетричен материал се нанася медно покритие. След тива се нанася защитно лаково покритие, отпечатва се графичния оригинал и се осветява. След това ПП се измива и се ецва(потапя се в киселина). След ецването върху печатната платка остават само пътечките, измива се отново и се нанася тинол.

@bgmateriali.com

Изтеглиsave