Изтеглянето представлява процес на превръщане на плоска заготовка в детайл с пространствена конфигурация. Процесът може да протече при изтъняване или без изтъняване на стената на детайла. В практиката най-разпространено е дълбокото изтегляне без изтъняване на стената на заготовката. Про този метод, поансонът избутва плоската заготовка през матрицата в резултат на което външният й диаметър непрекъснато намалява.
Във вертикалните стени действат опънови напрежения, които са равномерно разпределени по окръжността. Опъновите напрежения предизвикват известно изтъняване на стената на детайла, а натисковите – удебеляване на фланеца.

@bgmateriali.com

Изтеглиsave