Основните проблеми, които се решават по време на проектирането са: 

• Анализ на заданието;
• Избор на метод за проектирането;
• Определяне на приннципа на действие;
• Извършване на необходимите пресмятания. 

Методи за проектиране: 
1. Метод „Аналогия” („Трите най”); 
2. Евристичен метод; 
3. Метод „Модификация на ТО”; 
4. Функционален метод.

Функционален метод – методът е предназначен за новопроектирано изделие

Алгоритъм 
1. Задачи:
1.1. Дефиниране на проблема
1.2. Определяне на възможните задачи. Избира се една задача за по-нататъшно изследване
1.3. Преформулиране на задачата от т.1.2
2. Определяне на ГФ и изходящия поток
3. Определяне на възможни начини за решаване на проблема от т.1.2. За целта:

@bgmateriali.com

Изтеглиsave