ТЕСТ - 1

ПО ЛИТЕРАТУРА – 5 клас

Произходът на боговете. Олимпийско спокойствие

 

1. Преди Сътворението на света съществува само: - 1т.

а) Уран

б) Зевс

в) Хаос

г) Тартар

2. Посочете три доказателства, че „Произходът на боговете“ е мит. – 3т.

Първо …………………………………………………………………………………

Второ …………………………………………………………………………………

Трето …………………………………………………………………………………

3. Кой бог управлява света след Уран? – 1т.

а) Зевс

б) Кронос

в) Посейдон

г) Хадес

4. Коя двойка богове НЕ е семейство? – 1т.

а) Уран и Рея

б) Зевс и Хера

в) Кронос и Рея

г) Уран и Гея

5. В „Произходът на боговете“ Кронос е определен като: - 1т.

а) мъдър и справедлив

б) прозорлив и ловък

в) умен и благороден

г) коварен и хитър

6. Кои имена на богове трябва да се поставят на мястото на многоточията? – 1т.

Представата на древните гърци за пространство се свързва с ………(1), а за време с …………..(2).

а) Уран (1)/ Нюкта (2)

б) Етер (1)/ Хаос (2)

в) Ереб (1)/ Рея (2)

г) Ерос (1)/ Хера (2)

7. Посочете две качества, които притежава Зевс. – 2т.

……………………………………………………….

………………………………………………………

8. Посочете две качества, които притежава Хера. – 2т.

  …………………………………………………………………………….

  …………………………………………………………………………….

9. Общ белег на боговете Хаос, Тартар и Ереб е: - 1т.

а) мракът

б) светлината

в) пространството

г) времето

10. Кое твърдение е НЕВЯРНО? – 2т.

а) Зевс побеждава Кронос и го принуждава да върне на белия свят братята и сестрите му.

б) От Олимп Зевс ръководи света и решава съдбата на всеки човек, като му праща добро и зло.

в) Зевс наказва нарушителите на установения ред и на законите със силата на тризъбеца си.

г) Хера е величествена и красива, но властна, ревнива и често отмъщава на съперничките си.

11. Отговорете писмено на въпроса: - 10 т.

Защо древните гърци наричат Зевс и Гръмовержец, и Милостивий?

...……………………………………………………………………………………………….  

.....................................................................................................................................

...................................................................................................................................

..................................................................................................................................

 

Общ брой точки:………            Оценка:………………………………………………….

 

Примерна скала  за оценяване:

Максимален брой точки - 25

0-7т. - Слаб

8-10т. – Среден

11-13т. – Добър

14-19т. – Мн.добър

20-25т. - Отличен

 

Отговори:

1-в – 1т.

2. Например: - 3т.

- Текстът е фантастичен разказ.

- Разкрива представата на древните гърци за Сътворението.

- Героите са богове.

3-б; - 1т.

4-а; - 1т.

5-г; - 1т.

6-а; - 1т.

7. Например: - 2т.

- могъщество

- справедливост

8. красота, ревнивост – 2т.

9-а; - 1т.

10-в – 2т.

11- текст- 10т.

@bgmateriali.com

Изтеглиsave