Атанас Далчев
    Път

    Зимен път, ти прекосваш пустинните
    и безбрежни долини от сняг.
    Две дълбоки бразди — верен знак,
    че по тебе кола е преминала.

    В тази зима със люти виелици
    кой е минал? Защо? Накъде?
    Кой е сложил зловещи следи
    въз снега на полетата бели?

    Под безкрайните вопли на вятъра,
    сред дълбока и глуха мъгла
    е преминала черна кола
    и са скърцали тук колелата й.

    Стари, мършави кранти са влачили
    пожълтял като восък мъртвец
    и във кръг като черен венец
    черни врани над него са грачили.

    Дървеса, сякаш след погребение
    вий се връщате в зимния път
    и жалейните дрехи висят
    по вашите клони сломени.

    1925 г.

@bgmateriali.com

Изтеглиsave