РАЗКАЗ ПО ПРЕЖИВЯНО В ПИСМЕНА ФОРМА

 

          1. Припомнете си особеностите на разказа по преживяно и стъпките за неговото създаване. Пристъпете към създаване на разказ по преживяно в писмена форма, като следвате тези стъпки.

►►► Подготовка за създаване на разказ по преживяно
          ▼ Припомнете си случки, които са оставили траен спомен в паметта ви.
          ▼ Изберете най-подходящата случка, която ви е развълнувала (напр. неочаквано запознанство, което прераства в приятелство, неприятно премеждие в планината, на морето или по време на състезание, първо излизане в чужбина, полет със самолет и т.н.).
          ▼ Изберете подходящо заглавие на разказа по преживяно (напр. „Незабравима ваканция“, „Незабравими ваканционни дни“, „Запознанството“, „Да срещнеш приятел“, „Премеждието“, „Да оцелееш в планината“ и др).
          ▼ Напишете план, като озаглавите основните моменти на случката:
          • встъпление – какви чувства изпитва авторът от случката;
          • основна част – какво се случва, кога и къде се случва, как се случва, в какво се изразява конфликтът, кои са героите, какви са взаимоотношенията между тях;
          • заключение – защо авторът е запомнил преживяното.

►►► Създаване на разказа по преживяно
          ▼ Напишете разказа по преживяно, като следвате създадения план.

          2. За да оцените създадения от вас разказ по преживяно в писмена форма, преценете дали текстът ви отговаря на следните въпроси:
          ► Притежава ли текстът особеностите на разказ по преживяно?
          – Преживяна или измислена е историята, която разказвате?
          – Откроени ли са в текста основните сюжетни елементи – експозиция, завръзка, кулминация, развръзка?
          – Съществуват ли пропуски, които водят до несвързаност и непоследователност?
          ► Използвани ли са в разказа по преживяно изразни средства, характерни за художествен текст – епитети, сравнения, думи и изрази с преносни значения и др.?
          ► Уместни ли са използваните глаголни времена?
          ► Допуснати ли са неуместни изрази и повторения?
          ► Допуснати ли са правописни и пунктуационни грешки?

          3. Редактирайте писмения преразказ по преживяно, като отстраните допуснатите грешки.

@bgmateriali.com

Изтеглиsave