1. Режими на работа.

Установен режим:

Условия за установен режим при машини с една степен на свобода:

Приведеният масов инерционен момент и приведеният момент на активните сили  да бъдат периодични функции на положението;

2. Качествен анализ на установеното движение. Определяне на положенията на главния вал отговарящи на екстремалните стойности  на скоростта.

@bgmateriali.com

Изтеглиsave